Naslovnica BiH Proglašena epidemija na području Federacije BiH!

Proglašena epidemija na području Federacije BiH!

496

Sarajevo — Federalno ministarstvo zdravstva proglasilo je epidemiju COVID-19 za teritoriju Federacije BiH.

Kako je saopšteno iz tog ministarstva, nakon pribavljenih mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i vladinog Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Federalno ministarstvo zdravstva donijelo je naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 za ugroženo područje, teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Naredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije 17. jula.

Donošenju naredbe o proglašenju epidemije prethodilo je usvajanje Informacije Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH na sjednici Vlade FBiH od 2. jula, koja je jednim od zaključaka uz usvajanje Informacije, federalnog ministra zdravstva zadužila da u skladu sa svojim ovlastima proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijelu teritoriju Federacije BiH.

Naredbu je uz spomenuto, federalni ministar zdravstva donio na osnovu člana 6. stav (1) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, kao i na osnovu epidemioloških izvještaja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Doma zdravlja Tešanj, Doma zdravlja Maglaj, Instituta za javno zdravlje Zenica, Doma zdravlja Živinice, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Proglašavanje epidemije COVID-19 na cijeloj teritoriji Federacije BiH ne odnosi se direktno na stanovništvo, već podrazumijeva operativnije djelovanje svih nadležnih institucija koje postupaju u datoj situaciji, te provode mjere za sprječavanje širenja COVID-19 na teritoriji FBiH.

Naredbom je u slučaju potrebe i u zavisnosti od situacije predviđena mogućnost vršenja sanitanog nadzora na graničnim prelazima koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH i provođenje mjera u vezi sa vršenjem tog nadzora, karantina, osiguranje potrebnih rezervi vakcine kada vakcine budu dostupne, imunizacija stanovništva kada vakcine budu dostupne, kao i provođenje drugih mjera koje naredi federalni ministar zdravstva odnosno Vlada Federacije BiH.

Federalno ministarstvo zdravstva je nakon sastanka predstavnika kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva i predstavnika zavoda za javno zdravstvo kantona održanog 10. 06. prema konstatovanoj situaciji, shodno prijedlozima i zaključcima sa sastanka, kao i zahtjevima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva TK i Instituta za javno zdravlje Zenica, pokrenulo proceduru za proglašenje epidemije COVID-19 u Federaciji BiH gdje je ugroženo područje cijela teritorija Federacije BiH, a procedura je mogla biti okončana tek nakon pribavljanja spomenutih mišljenja.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju COVID-19 11. marta 2020. godine, što znači da je ovo zarazna bolest od javnog međunarodnog značaja koja zahtjeva angažman cijele svjetske zajednice, a epidemija na teritoriji FBiH nije proglašena ranije s obzirom na stanje nesreće koje je bilo proglašeno već 16. marta i koje je praktično zamijenilo tu mjeru.

(StarMo)