Naslovnica Život Povećanje slučajeva nasilja u porodici u RS

Povećanje slučajeva nasilja u porodici u RS

347
foto arhiva - ilustracija

Banja Luka — Svi subjekti zaštite, izuzev osnovnih sudova, bilježe povećanje slučajeva nasilja u porodici u Republici Srpskoj (RS) u odnosu na prethodnu godinu.

Prema evidencijama entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova, nasilju u porodici je bilo izloženo 1.438 osoba (za 14,4 posto više nego 2018.), a prema evidencijama centara za socijalni rad 1.472 osobe (za 8,6 posto više nego 2018.).

Kao najzastupljeniji oblici ispoljavanja nasilja u porodici zabilježeni su fizičko, psihičko i kombinovano nasilje, dok su osnovni sudovi najčešće izricali sankcije novčane kazne (u 117 predmeta) i uslovne osude (u 88 predmeta).

Izrečeno je 65 zaštitnih mjera i 19 hitnih mjera zaštite, navedeno je u Informaciji o provođenju Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici za 2019. godinu u RS.

Entitetska vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici za period 2014-2019. godine, čiji je najznačajniji ostvareni rezultat usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici u 2019. godini.

(StarMo)