Naslovnica Mostar Potpisivana peticija: Zašto su mHE i dalje “ucrtane” na Bunskim kanalima?

Potpisivana peticija: Zašto su mHE i dalje “ucrtane” na Bunskim kanalima?

219

Mostar — Neformalna grupa građana „Stop izgradnji mHE (mini hidroelektrana) na Buni“ okupljena oko mještana naselja Buna, je na današnjoj uličnoj akciji u Mostaru pokrenula potpisivanje peticije za spas Bunskih kanala od izgradnje mHE.

Naime, peticijom građani Mostara traže od nadležnih institucija da izbrišu Bunske kanale iz Prostornog plana Grada Mostara kako bi se trajno zabranila gradnja mHE na tom lokalitetu i onemogućilo pokretanje procedura za izdavanje dozvola za gradnju mHE, kao što je i predviđeno zaključkom Gradskog vijeća Grada Mostara iz decembra 2021. godine.

„Kao što smo i ranije isticali, Bunski kanali nisu trajno zaštićeni od gradnje mHE sve dok mHE Buna 1 i 2 ne budu izbrisane iz postojećeg Prostornog plana Grada Mostara. Tako je investitor predao zahtjev za izdavanje nove prethodne vodne saglasnosti za izgradnju mHE Buna 1 i 2, nakon čega je Agencija za vodno područje Jadranskog mora zakazala za 5. maj usmenu raspravu, pozivajući na istu samo ‘stranke u predmetnom postupku’, a ne i sve zainteresovane građane Grada Mostara i šire. Obzirom da je usmena rasprava javna, osim u slučajevima kada službenik koji vodi postupak je ne zatvori za javnost ili jedna od stranaka to ne zatraži, što nije u zaključku navedeno, mi ćemo doći na tu usmenu raspravu i pozivamo sve građane Mostara da nam se pridruže, kako bismo zajedno tražili da se nakon provedene rasprave na zakonom propisan način, donese Rješenje kojim se odbija Zahtjev investitora za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za mHE Buna 1 i 2”, ističe Miroslav Barišić, predstavnik neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

Ovim putem su građani podsjetili da iako je Gradsko vijeće (GV) Grada Mostara u decembru 2021. godine usvojilo zaključak kojim se zadužuje nosilac izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana da prilikom izrade Izmjena i dopuna plana sa lokaliteta Buna 1 i 2, na području Bunskih kanala – tok rijeke Neretve, izmijeni Prostorni plan Grada Mostara i onemogući izgradnju mHE Buna 1 i 2, Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 17. 02. 2022. usvojilo Izmjene i dopune Prostornog plana elektroenergetskih objekata u kojem se na lokaciji Bunskih kanala i dalje nalaze ucrtane mini hidroelektrane.

Upravo zbog toga, obratili su se nadležnim gradskim organima kako bi dobili informacije da li je Zaključak Gradskog vijeća o onemogućavanju gradnje mHE na Bunskim kanalima obavezujući, te su postavili pitanje kada će biti završen nacrt novog prostornog plana Grada Mostara. Od Zavoda za prostorno uređenje su dobili odgovor da planiraju vršiti izmjenu pri izradi novog prostornog plana, ali iz Zavoda nisu naveli do koje faze izrade su došli. Osim toga građani su se obratili i Agenciji za vodno područje Jadranskog mora koja organizira usmenu raspravu i poslali joj informaciju o usvojenom zaključku GV-a. Obratili su se i gradonačelniku, predsjedniku Gradskog vijeća te svim vijećnicima da u skladu sa svojim ovlastima reagiraju i spriječe izdavanje ove saglasnosti.

“Napominjemo i da je Skupština HNK prije godinu dana usvojila zaključak o preispitivanju koncesionog ugovora za izgradnju mHE na Bunskim kanalima te da je Odjel za privredne, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara zvanično od gradskog Odjela za urbanizam zatražio brisanje lokaliteta Buna 1 i 2 iz prostornog plana kao područja izgradnje hidroelektrana.

Mi nastavljamo našu pravnu borbu i nećemo stati dok se trajno ne zabrani izgradnja mHE na Bunskim kanalima, spomeniku prirode”, saopšteno je iz neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

(StarMo)