Naslovnica Život Porast dijagnostike i liječenja van HNK

Porast dijagnostike i liječenja van HNK

528

Mostar — Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona na sjednici u srijedu u Mostaru usvojio je niz izvještaja o poslovanju u 2019. godini.

Uz ostalo, usvojen je Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvještaj o upućivanju na liječenje izvan HNK, Izvještaj o potrošnji lijekova, Izvještaj o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, Izvještaj o sufinansiranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava, Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za 2019. godinu, saopšteno je iz ZZO HNK.

U Izvještaju o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 36,5 posto, kao i porast refundiranih finansijskih sredstava po istima od 45,6 posto (567.977 maraka) u odnosu na prethodnu godinu.

U 2019. godini ZZO HNK za potrebe liječenja osiguranika u zdravstvenim ustanovama van HNK utrošio je 1.537.198 maraka, a značajan dio tih sredstava (198.792 maraka) utrošen je za usluge PET CT-a što je porast za 9,83 posto (nominalno 36.142 maraka) u odnosu na 2018. godinu.

“U analiziranim podacima i dalje je prisutan trend porasta broja oboljelih kojima se dijagnostika i liječenje ne može završiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar kantona. Ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih dobnih grupa, te na oboljenja u pedijatrijskoj populaciji (kod djece, osim malignih evidentan je i porast troškova za liječenje reumatskih bolesti)”, navodi se u saopštenju.

Iz Zavoda naglašavaju kako su izmjenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na liječenje medicinskom rehabilitacijom van HNK proširena prava osiguranika na tu vrstu liječenja te je za medicinsku rehabilitaciju van HNK u 2019. godini, iznos utrošenih sredstava tri puta veći u odnosu na 2018. godinu i iznosi 72.428 maraka.

Na sjednici je usvojena Odluka o usvajanju Završnog računa za 2019. godinu, Odluka o doznačavanju sredstava ličnog učešća osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu i Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole.

Po završnom računu Zavoda za 2019. godinu ostaju neiskorištena sredstva u iznosu od 3.501.602 maraka.

“Izmjenama i dopunama Finansijskog plana (Rebalansom) za 2020. godinu, koji je u pripremi, jedan dio sredstava bit će usmjeren na povećanje finansiranja drugih prava osiguranika (lijekovi s Liste lijekova, Lista ortopedskih i drugih pomagala, liječenje van HNK-a, sufinansiranje troškova liječenja, nabavke skupih lijekova i medicinskih sredstava i druga prava osiguranika), a drugi dio sredstva poslužiti će za osiguranje tekuće likvidnost Zavoda”, navodi se u saopštenju.

(StarMo)