Naslovnica Mostar Poduzetnici Hercegovine: Umanjiti efekte širenja koronavirusa

Poduzetnici Hercegovine: Umanjiti efekte širenja koronavirusa

514

Mostar — Asocijacija poduzetnika Hercegovine zatražila je od bh. vlasti da donesu konkretne ekonomske mjere kako bi se smanjili negativni efekti širenja koronavirusa.

“Kao što su to učinile vlade većine zemalja u Evropi, očekujemo i da svi nivoi vlasti u BiH donesu konkretne ekonomske mjere”, poručili su hercegovački poduzetnici.

Istakli su kako naglasak treba biti na očuvanju radnih mjesta, likvidnosti i nesmetanom protoku novca.

“Asocijacija poduzetnika Hercegovine očekuje od Vlade FBiH i kantonalnih vlasti da hitno i bez odlaganja učine krajnje napore kako bi se i kod nas primijenile slične mjere po pitanju odgoda plaćanja poreza, doprinosa i drugih dadžbina koje opterećuju poslovanje, kako bi se u periodu nakon stabilizacije stanja sve sukcesivno nadoknadilo, čime ne bi bili oštećeni budžeti i ne bi došlo do većih poremećaja u finansiranju budžetske potrošnje”, navodi se u saopštenju.

Istakli su kako treba učiniti sve da se osigura nesmetano funkcioniranje trgovine i normalan rad maloprodajnih lanaca, farmaceutskih i najvažnijih uslužnih sektora od opšteg interesa.

Ekonomske mjere koje predlažu komore i udruženja poslodavaca trebaju biti smjernice i prioritet vlasti u Bosni i Hercegovini, poručili su poduzetnici.

“S obzirom na veliku zavisnost naše privrede o saradnji sa Italijom i Njemačkom, koje najavljuju ili su već uvele široke restriktivne mjere, treba učiniti sve da teret krize ne podnese samo realni sektor”, istakli su iz Asocijacije.

Poduzetnici smatraju kako će saradnja vlasti s finansijskim institucijama i konkretni dogovori s domaćim bankama umnogome pomoći da se formiraju potrebni fondovi za saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

“Pored svega navedenog smatramo kako je neophodna neprestana komunikacija i koordinacija između svih nivoa vlasti i privrednih subjekata u cjelini, kako bi sve bilo i transparentno i svima od koristi”, poručili su iz Asocijacije poduzetnika Hercegovine.

(StarMo)