Naslovnica Izdvojeno Pariz nudi novi model za pristupanje zemalja Balkana u EU

Pariz nudi novi model za pristupanje zemalja Balkana u EU

319
Emmanuel Macrone

Pariz — Francuska je članicama EU poslala “neformalni dokument” u kojem se traži “obnovljeni pristup” u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana, saznaje RSE.

Od Evropske komisije (EK) Francuska traži da do januara 2020. godine objavi novu metodologiju u pristupnom procesu koja bi bila primjenjivana prilikom otvaranja pristupnih pregovora s kandidatima za članstvo u Uniji.

RSE je imao uvid u takozvani “non-paper” dokument u kojem se navodi da su “prespore” duboke političke, ekonomske i socijalne transformacije, potrebne za buduće pristupanje Evropskoj uniji, i da su nedovoljne konkretne koristi za građane u zemljama kandidatima za članstvo.

“Jednom kada se pregovori otvore, proces integracije se više ne bi zasnivao na otvaranju velikog broja tematskih poglavlja, već na nekoliko uzastopnih faza, koje bi formirale koherentne blokove politika i šemu koju je EU uspostavila, uzimajući u obzir specifične karakteristike svakog kandidata, gdje je to prikladno”, stoji u dokumentu.

Vladavina prava i osnovna prava ostali bi, prema francuskom predlogu, integralni zahtjev od trenutka otvaranja pregovora i bili bi takvi u svim oblastima tokom procesa.

Predviđa se da bi prelazak iz jedne faze u drugu bio detaljno izložen, a uglavnom bi se zasnivao na “stalnom, nepovratnom napretku u oblasti vladavine prava”.

Zemlje kandidati morali bi da prilagode institucionalne i administrativne sposobnosti potrebi efikasnog učešća u različitim politikama. O konačnom pristupanju bilo bi odlučeno “na osnovu ispunjavanja opipljivih ciljeva ekonomske i socijalne konvergencije”.

U dokumentu stoji da bi “krajnji cilj bio puno i potpuno pristupanje” i da bi cjelokupan proces pridruživanja trebalo da bude “postepeniji i podsticajniji”.

Francuska predviđa i dodatnu finansijsku pomoć u pretpristupnom procesu za Zapadni Balkan, što podrazumijeva veće pretpristupne instrumente, ali i pristup strukturalnim fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice EU.

Ključni predlog Pariza tiče se usvajanja principa reverzibilnosti, jer se smatra da bi to obezbijedilo kredibilitet i podsticajnu prirodu procesa.

(StarMo)