Naslovnica BiH Ovo su nove preporuke i naredbe Federalnog kriznog štaba

Ovo su nove preporuke i naredbe Federalnog kriznog štaba

224

Sarajevo — Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je u petak sjednicu na kojoj je shodno Naredbi od 12. 06. sagledao kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu koja će se primjenjivati od 28. 06. i Preporuke koje se primjenjuju od dana donošenja, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje, prenosi agencija Patria.

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29. 05. 2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31. 05., Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obavezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva data je mogućnost uvođenja i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, dio danas datih preporuka mogu donijeti i u formi naredbe.

U uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se usložnjava naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za sve one na koje se preporuke odnose.

Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba. Pridržavanjem mjera koje su na snazi štitimo sebe i druge i sprječavamo širenje virusa i povećanje broja oboljelih.

Donesene su preporuke:

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19) na sjednici održanoj 26. 06. 2020. godine, u uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se usložnjava, donio je preporuku kojom se organizatorima okupljanja nalaže reduciranje broja osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru, prema Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12. 06. 2020. godine, na skupovima poput javnih skupova, kao i drugih okupljanja kao što su vjenčanja, krizme, sprovodi, dženaze i slični događaji, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da ne idu na rutinske kontrole, te maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet.

Preporučuje se stanovništvu na području Federacije BiH, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se usložnjava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.

Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da bez prijeke potrebe ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.

Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da godišnji odmor koriste u Bosni i Hercegovini.

Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, da bez prijeke potrebe ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljnjem pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, preporuke od 1. do 5. mogu donijeti i u formi naredbe.

Kompletan tekst je na ovom linku.

(StarMo)