Naslovnica BiH Otpad, kulturno-sportski centar: Vijeće ministara BiH o projektima u Mostaru

Otpad, kulturno-sportski centar: Vijeće ministara BiH o projektima u Mostaru

79

Sarajevo — Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će danas inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat upravljanja čvrstim otpadom u Mostaru.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, ministri će razmatrati inicijative za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru i za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke za projekat Koridor “VC” dionica Ovčari-Mostar sjever.

Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Ministarstva odbrane i Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije o odbrambenoj saradnji jedna je od tačaka najavljene sjednice, prenosi BHRT.

Na dnevnom redu je i nacrt osnova za pokretanje inicijative za izuzeće BiH iz odredaba članova 15 i 20 Svjetske poštanske konvencije, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa bit će razmatrani prijedlozi odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema i o dopuni tarife administrativnih taksi.

Pred ministrima će se naći i prijedlog odluke o odobravanju sredstava Tužilaštvu BiH iz tekuće rezerve za period april – juni ove godine, te na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve u 2022. godini.

Na dnevnom redu je prijedlog odluke o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u ovoj godini iz budžeta Ministarstva pravde u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za period april – juni (600.000 KM).

Sjednica će početi u 12.00 sati u zgradi institucija BiH u Sarajevu.

(StarMo)