Naslovnica Mostar Osvjetljavanje Starog mosta? Zadnja će sada biti gradonačelnikova!

Osvjetljavanje Starog mosta? Zadnja će sada biti gradonačelnikova!

580
foto arhiva

Mostar — Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine članka 43. Statuta Grada Mostara i članka 12. Odluke o utemeljenju Agencije „Stari grad“Gradonačelnik Grada Mostara donio je ODLUKU o načinu obasjavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara – stoji u saopštenju za javnost.

Dalje se navodi:

Ovom Odlukom utvrđuje se način obasjavanja objekata koji su u vlasništvu Grada Mostara, u komercijalne svrhe, a u cilju obilježavanja određenih datuma i događaja od značaja za Grad Mostar, državu Bosnu i Hercegovinu, te značajnih svjetskih događaja.

Temeljem Odluke zahtjevi zainteresiranih pravnih osoba, domaćih i međunarodnih institucija, predstavništava pojedinih država i drugih osoba, za obasjavanje objekata koji su Odlukom Komisije za nacionalne spomenike od 8.7. 2004. godine proglašeni nacionalnim spomenikom BiH, podnose se Agenciji “Stari grad” Mostar.

Zaprimljeni zahtjevi se potom prosljeđuju Gradonačelniku Mostara na davanje prethodne pismene suglasnosti. Nakon dobivanja pismene suglasnosti, postupak obasjavanja objekata zainteresirane osobe izravno ugovaraju s isporučiteljom usluga, na vlastiti trošak, putem Agencije “Stari grad” Mostar.

Za ostale objekte u vlasništvu Grada Mostara, koji nisu u kategoriji nacionalnih spomenika, Gradonačelnik izdaje prethodnu pismenu suglasnost, na zahtjev odgovorne osobe institucije ili ustanove na kojoj će se vršiti obasjavanje objekta.
Postupak obasjavanja za te objekte zainteresirane osobe izravno ugovaraju s isporučiteljom usluga na vlastiti trošak.

Za realizaciju ove Odluke zadužena je Agencija “Stari grad” Mostar, i odgovorne osobe ustanova i institucija kojima je Grad Mostar osnivač. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Mostara” – navode iz Gradske uprave Grada Mostara.

(StarMo)