Naslovnica BiH Oslobođen optužbi za ratne zločine u Brčkom

Oslobođen optužbi za ratne zločine u Brčkom

116
Đorđe Ristanić

Sarajevo — Sud Bosne i Hercegovine izrekao je nepravosnažnu presudu kojom je Đorđe Ristanić, nekadašnji predsjednik Ratnog predsjedništva u Brčkom, oslobođen optužbi da je u periodu od aprila do decembra 1992. godine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao progon Bošnjaka i Hrvata – ubistvima, zatvaranjem, mučenjima, prisilnim nestancima i drugim djelima.

Ristanić, koji nije prisustvovao izricanju, prvostepenom presudom je oslobođen po 11 tačaka optužnice za zločin protiv čovječnosti.

Vijeće je utvrdilo da se ime Ristanića spominje samo u preambuli optužnice, ali ne i u činjeničnim opisima tačaka.

Iako nije detaljno analiziralo izjave svjedoka, Vijeće je utvrdilo da su gotovo svi svjedoci Tužilaštva koji su svjedočili na okolnosti dešavanja u Brčkom kazali da je nakon rušenja mostova u ovom gradu krajem aprila 1992. godine uslijedilo granatiranje, kao i hapšenja, pljačkanja te zatvaranja na različitim lokacijama. Svjedoci su, kako je navedeno, potvrdili da se napad odvijao isključivo nad civilima.

Predsjedavajući sudija Šaban Maksumić je rekao da je Vijeće zaključilo da Tužilaštvo BiH nije dokazalo van svake razumne sumnje da su radnje optuženog predstavljale dio širokog i sistematičnog napada, kao i da nema sumnje da su se opisi iz tačaka optužnice zaista desili, ali nema dokaza da je on mogao predvidjeti da će doći do ovih događaja, niti da je imao kontrolu nad direktnim počiniocima.

Prema optužnici, nesrpsko stanovništvo bilo je lišeno slobode, te zatvarano na različitim lokacijama, između ostalog u Drvenoj džamiji, prostorijama Sekretarijata unutrašnjih poslova (SUP) i Doma zdravlja, u hotelu “Posavina”, prostorijama preduzeća “Laser”, Uprave “Luke Brčko” i drugim, gdje su bili premlaćivani, mučeni, silovani, ubijani, a neke osobe se još uvijek vode kao nestale.

Jedna od tačaka optužnice odnosi se i na uništavanje kulturnih, historijskih i religijskih spomenika.

Sudija Maksumić je pojasnio da je nesporno da je formirano Ratno predsjedništvo u Brčkom, na čijem čelu je bio Ristanić, ali da Vijeće cijeni da sama činjenica da je obnašao funkciju predsjednika u inkriminisanom periodu ne može sama po sebi biti dovoljna da se optuženi dovede u vezu s napadom.

(StarMo)