Naslovnica Sport Odmah nakon Nove godine mogu se uzeti godišnje ribolovne dozvole

Odmah nakon Nove godine mogu se uzeti godišnje ribolovne dozvole

529
foto arhiva

Mostar — Udruženje-Udruga sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar obavještava članove i one koji žele to da postanu, da će od 03. 01. 2020.godine početi sa izdavanjem godišnjih ribolovnih dozvola za 2020. godinu.

Visina nadoknada za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova je propisana na osnovu člana 25. Zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH (Sl. Novine br. 64/04) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov, saopćeno je iz ovog udruženja.

Dozvole se izdaju u sjedištu USR „Neretva 1933“ Mostar, na adresi Telčeva br. 1 (Fejićeva ulica, preko puta Konzuma, MIO/PIO i Zdravstvenog osiguranja), svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

“Radi informisanja sportskih ribolovaca koji se žele baviti sportskim ribolovom na našim vodama izradili smo letak kako bi iste upoznali o dokumentaciji koja je neophodna za izdavanje dozvole, te naveli mjesta koja su određena kao punktovi gdje se mogu nabaviti dnevne dozvole. Novina je da se uplate za dnevne dozvole mogu vršiti preko banke ili pošte, na način kako je to navedeno na letku. Na letku su navedene sve informacije o granicama našeg ribolovnog područja, režim ribolova sa dopuštenim ribolovnim alatima, opremi, mamcima i mjerama zaštite riba, kao i kodeks ponašanja sportskih ribolovaca”, navodi se u saopćenju.

(StarMo)