Naslovnica Mostar O programu prevencije bubrežne bolesti

O programu prevencije bubrežne bolesti

447

Mostar — Ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Goran Opsenica održao je u petak radni sastanak s predsjednicom Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantiranje bubrega u Bosni i Hercegovini Halimom Resić i predstavnicom Klinike za interne bolesti s centrom za dijalizu Monikom Tomić na kojem se razgovaralo o uspostavi programa preveniranja i ranog otkrivanja bubrežne bolesti.

Istaknuto je kako je osnovni cilj programa unaprjeđenje sistema zdravstvene zaštite s naglaskom na primarni nivo zdravstvene zaštite radi prevencije nastanka bolesti, ranog otkrivanja i liječenja bubrežnih bolesnika prema preporučenim standardima Evropske unije, čime će se značajno utjecati na smanjenje smrtnosti i invalidnosti oboljelih, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Resić je izrazila zadovoljstvo što se u HNK želi pokrenuti inicijativa za prevenciju hronične bubrežne bolesti koja predstavlja i svjetski zdravstveni problem.

Ukratko, predstavila je program preveniranja i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u Federaciji BiH te istakla kako je, u uslovima kada još nije zaživio Zakon o transplantiranju organa i tkiva u svrhu liječenja, potreba za ovakvim programima od posebnog značaja.

Tomić je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je inicijativa koju su uputili prema Ministarstvu prepoznata kao značajan projekt za koji se nada da će zaživjeti u HNK.

“Rano otkrivena bubrežna bolest uputit će na potrebu energičnog eliminiranja svih rizičnih faktora, čime se sprječavaju smrt, invaliditet, oštećenja i smanjivanje kvaliteta života, a posebno smanjenje potreba pacijenata za dijalizom”, rekla je Tomić zahvalivši Vladi HNK koja je već iskazala spremnost za nabavku deset aparata kantonalnim centrima za dijalizu.

Ministar Opsenica istakao je kako je već pri implementaciji Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, čije se pilotiranje trenutno provodi u SKB Mostar i Domu zdravlja Konjic, uspostavljena centralna platforma za podršku mammo skriningu koja u proširenju podržava i ostale preventivne medicinske programe.

Trenutno je u HNK, u sklopu Integriranog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), uspostavljen centralni laboratorijski informacioni sistem, što je preduslov za podršku i uspostavu automatiziranog kantonalnog registra bolesnika s različitim stadijima hronične bubrežne bolesti – eGFR.

Time će biti omogućeno automatiziranje i distribuiranje podataka iz centralnog registra prema porodičnoj medicini i tercijarnom nivou nefrološke djelatnosti gdje će biti obavljena analiza i strukturirano upravljanje evaluiranja funkcije bubrega.

Inače, Hercegovačko-neretvanski kanton bio bi prvi u Federaciji koja bi provodio ovaj program te se od Vlade očekuje da ga podrži i prihvati.

Resić je istakla kako se nada da će i ostali kantoni prepoznati značaj preventivnih programa te da će ovaj program biti proširen i na cijelu Federaciju BiH, stoji u saopštenju iz Vlade HNK-a.

(StarMo)