Naslovnica Život NVO “Novi put”: Akcije i predavanja povodom “16 dana aktivizma”…

NVO “Novi put”: Akcije i predavanja povodom “16 dana aktivizma”…

140
Novi put - Mostar

Mostar — Kampanja “16 dana aktivizma” protiv rodno zasnovanog nasilja počinje, 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv naslja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

U cilju podizanja svijesti o problemu nasilja nad ženama, udruženje „Novi put“ će povodom obilježavanja 16 dana aktivizma na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadno-hercegovačke županije organizirati ulične akcije, predavanja na temu rodno zasnovanog nasilja i srečavanja nasilja u vezama. Također smo pripremili i kratki promotivni video sa ciljem podizanja svijesti i upoznavanja javnosti o ovom problemu – javili su iz NVO Novi put iz Mostara.

Aktivnosti će se provoditi u okviru projekta „Sprečavanje rodno zasnovanog nasilja na području HNK/Ž i ŽZH“, kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

UN procjenjuje da je skoro 1 od 3 žene bila zlostavljana tokom života. U vrijeme kriza, brojke rastu, kao što je vidljivo tokom pandemije COVID-19 i nedavnih humanitarnih kriza, sukoba i klimatskih katastrofa. Novi izvještaj UN Women, pokazuje da je 2 od 3 žene izjavilo da su oni ili neka žena koju poznaju doživjeli neki oblik nasilja. Samo 1 od 10 žena je rekla da će žrtve zatražiti pomoć od policije. Regionalno istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena OSCE-a iz 2019.godine je pokazalo da dvije trećine žena (67%) smatra da je nasilje nad ženama uobičajena pojava, dok preko četvrtine njih (27%) smatra da je veoma uobičajena pojava.

Broj poziva na liniju za pomoć udruženja „Novi put“, kao i podaci o broju klijentica koje su dobile besplatnu psiho-socijalnu i pravnu podršku i pomoć u našem besplatnom Savjetovalištu, ukazuju na porast nasilja nad ženama tokom pandemije, kao i na porast broja zahtjeva za pružanje podrške i pomoći.

Udruženje „Novi put”, sa sjedištem u Mostaru je osnovano 2010. godine s ciljem prevencije i borbe protiv trgovine ljudima, rodno zansovanog nasilja, dječije pornografije i pedofilije te pružanja direktne podrške potencijalnim i stvarnim žrtvama navedenih oblika nasilja. Osim navedenih aktivnosti, udruženje “Novi put” aktivno radi i na edukaciju marginaliziranih i ranjivih kategorija te promociji rodne jednakosti i ljudskih prava u saradnji sa svim relevantnim institucijama.

„Novi put“ je 2012. godine otvorio telefonsku i on-line liniju za pomoć potencijalnim i stvarnim žrtvama pomenutih oblika nasilja, a nakon toga i savjetovalište za djecu i žene žrtve svih oblika nasilja, u kojem se besplatno pružaju usluge psiho-socijalnog savjetovanja i pravne pomoćii jedino je besplatno savjetovalište na području Hercegovine koje kontinirano radi sa žrtvama navedenih pojava – naveli su iz NVO Novi put.

(StarMo)