Naslovnica Mostar “Novi put”: Istraživanje pokazalo – Žene većinom lošije tretirane u medijima

“Novi put”: Istraživanje pokazalo – Žene većinom lošije tretirane u medijima

117
Abida Hehlić - Novi put

Mostar — Udruženje “Novi put” je uz podršku organizacije WACC je tokom zadnjih godina uradilo analizu pet štampanih i šest elektronskih najčitanijih i najuticajnijih medija.

Analiza je urađena kako bi se došlo do kvantitativnih i kvalitativnih podataka o zastupljenosti i položaju žena u medijima u BiH, a njeni rezultati su predstavljeni u dokumentu “Rodna zastupljenost i predstavljenje u medijima u BiH”.

Na tu temu u Mostaru je održana i radionica sa novinarima i predstavnicima NVO organizacija.

“Cilj nam je bio da vidimo na koji način su mediji predstavljeni u tim po našem mišljenu najutjecajniji mediji i da na osnovu te analize vidimo da li je potrebno da se poveća angažman medija po pitanju rodno osvještenog novinarstva, da li je potrebno unapređenje saradnje između medija i organizacija civilnog društva i također možda da se radi na senzibiliziranju čitavog društva po pitanju poimanja žena u našem društvu i da li mi kao udruženje možemo dati neki doprinos da se ako bude potrebno ta slika popravi. Tokom ta dva mjeseca kada je rađena analiza objavljeno je ukupno oko 10 hiljada vijesti, ukupno od tih 10 hiljada vijesti, ukupan broj vijesti o ženama je bio negdje oko 1.700, veći broj ih je bio objavljen na portalima, a manje u štampanim medijima. Oko 5 posto tih vijesti u štampanim medijima se odnosilo na žene ostatak su činili muškarci, dok je na portalima od tih 10 hiljada negdje možda 12 posto su vijesti koje su se ticale žena”, rekla je predsjednica NVO “Novi put” – Abida Pehlić.

Naglašeno je kako je uloga žena u medijima u BiH neodgovarajuća, te da su žene predstavljene uglavnom površno, a nekada i u potpuno neodogovarajuće sadržaju i kontekstu događaja ili povoda. Iako, ima i pozitivnih primjera, generalno – žene se u medijima pojavljuju u okviru zadanih stereotipa, pri čemu se puno više pažnje poklanja revijalnim i zabavnim sadržajima, a puno manje stvarnim problemima, ekonomiji i politici.

Ukazao je i na problem društvenih mreža, na kojima je moguće, uglavnom bez ikakvih posljedica, plasirati lažne kampanje i predstaviti pogrešne činjenice. Ukazano je i na potrebu dogradnje zakonske regulative društevnih mreža, ali i komentara na internet portalima.

Glavnina odgovornisti je na novinarima i urednicima, ali i na vlasnicima medija, koji bi trebali izbjegavati sezacionalizam, a u korist izbalansiranog i činjenično tačnog novinarstva – smatra većina učesnika radionice u Mostaru.

(StarMo)