Naslovnica Izdvojeno Nastava u HNK još nije obustavljena

Nastava u HNK još nije obustavljena

1457

Mostar — Nastava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) neće biti obustavljena dok se ne donese Odluka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

To je u srijedu saopšteno iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a.

Istovremeno, iz Vlade HNK-a je saopšteno da je Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao danas sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donio nove naredbe.

Ističe se kako se procedure nadzora putnika u međunarodnom saobraćaju kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID- 19), a koje su se primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, od sada primjenjuju na sve putnike koji dolaze iz Francuske, Njemačke i Španije.

Građani Hercegovačko-neretvanskog kantona koji dolaze iz tih zemalja obavezni su javiti se svom izabranom porodičnom doktoru radi izdavanja rješenja o obavezi izolacije u trajanju od 14 dana.

Kantonalnim i gradskim/općinskim sanitarnim inspektorima naloženo je da svim stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u BiH koji ulaze u Hercegovačko-neretvanski kanton iz tih zemalja propišu mjere ograničavanja kretanja na period od 14 dana.

Preporučuje se građanima BiH i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da ne putuju u navedene zemlje, odnosno NR Kinu, Italiju, Južnu Koreju i Iran, Francusku, Njemačku i Španiju.

Osim navedenih Procedura nadzora putnika u međunarodnom saobraćaju kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID- 19), nalaže se kantonalnim i gradskim/općinskim inspektorima da se svim BiH državljanima i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u BiH, a koji ulaze u Hercegovačko-neretvanski kanton iz zemalja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, Francuske, Njemačke, i Španije izdaju rješenja o obavezi izolacije u trajanju od 14 dana.

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK kojom se nalaže da se u zdravstvenim ustanovama na području HNK obustave redovni specijalističko-konsultativni pregledi, a neophodni specijalističko-konsultativni pregledi obavljaju po procjeni specijalista, odnosi se na sve zdravstvene ustanove bez obzira na oblik vlasništva, kao i nosioce privatne prakse u HNK.

Nalaže se prevoznicima da pri prelasku granice koriste granične prelaze na kojima se stalno nalaze federalni granični sanitarni inspektori, kao što su granični prelazi GP Bijača, GP Gorica, GP Kamensko – Livno, GP Izačić, GP Orašje, te GP Šamac – Domaljevac. Vozači koji voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u Hercegovačko-neretvanski kanton moraju biti u izolaciji do dolaska na naredni prevoz, te su po povratku ponovno dužni podvrgnuti se izolaciji.

Slijedom navedenog, preporučuje se svim prevoznicima i drugim privrednim subjektima da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u saobraćaju. Ako odlazak ne mogu odgoditi, važno je napomenuti da su poslodavci, pogotovo poslodavci u djelatnosti prevoza, dužni osigurati provođenje preventivnih mjera, dostupnost lične zaštitne opreme, dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila. Takođe, neophodno je da se vozači telefonski jave svom porodičnom doktoru, odnosno higijensko-epidemiološkoj službi nadležnog doma zdravlja odmah po dolasku iz epidemiološki ugroženih zemalja koji će ih uputiti o daljem postupanju.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK dužno je naložiti svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima da registruju dolaske gostiju-turista iz ugroženih zemalja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, Francuske, Njemačke i Španije koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da kontaktiraju odmah nadležnog epidemiologa Zavoda za javno zdravstvo Kantona.

Zabranjuje se obavljanje praktične nastave/prakse u zdravstvenim ustanovama na području HNK.

Javnost se upozorava da neprovođenje naloženih mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa, podliježe prekršajnoj odgovornosti, jer je članom 225. Krivičnog zakona Federacije BiH utvrđeno krivično djelo: „Prenošenja zarazne bolesti“. Naime ovom odredbom decidno je regulisano da ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprječavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti i do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Osobe nad kojima se provode mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19) obavezne su striktno se pridržavati propisanih mjera, jer će se u protivnom protiv njih pokrenuti prekršajni, odnosno krivični postupci.

Svi koji imaju informacije da se pojedina lica ne pridržavaju propisanih mjera dužni su obavijestiti nadležne epidemiologe ili nadležne sanitarne inspektore, odnosno Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

Na kraju sastanka, Krizni štab je dobio novu Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te će se o njoj izjasniti najkasnije do petka, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

(StarMo)