Naslovnica Mostar Mostar: Javni poziv poljoprivrednicima

Mostar: Javni poziv poljoprivrednicima

180

Mostar — Grad Mostar uputio je Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za podršku razvoja biljne proizvodnje na području Mostara.

Pozivaju svi poljoprivredni proizvođači s područja Mostara koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata (RPG/RK) i koji su obnovili svoj status ili se upisali do 30. aprila, imaju prebivalište/sjedište, poljoprivrednu proizvodnju na području Mostara, da podnesu prijavu i predlože projekat iz oblasti voćarstva (npr. jesenja sadnja voćaka 2022/proljetna 2023; sistem navodnjavanja za voćke; gnojidba i sl. aktivnosti kojim poboljšavaju proizvodnju).

Prednost imaju nezaposlene osobe i one kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, a u okviru ovog poziva na raspolaganju je 100.000 maraka, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi maksimalno do 10.000 maraka, navodi se u pozivu, prenose u utorak bh. mediji, pozivajući se na Fenu.

Prijava se podnosi putem formulara za prijavu koji se onda dostavlja u zatvorenoj koverti direktno na protokol Grada Mostara ili putem preporučene pošte na adresu “Grad Mostar, Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, Služba za privredu, Braće Fejića 51” s naznakom “Komisiji za odabir projekata za podršku razvoja biljne proizvodnje” -NE OTVARAJ-.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uvažiti.

Na osnovu pristiglih prijava i dostupnih sredstava, stručna komisija će napraviti rang listu na osnovu utvrđenih kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava za projekte za podršku razvoja biljne proizvodnje na području Grada Mostara, koju je donio gradonačelnik, i dostaviti je gradonačelniku na davanje saglasnosti.

Rang lista odabranih kandidata objavljuje se na oglasnoj tabli Grada i na internet-stranici “www.mostar.ba”.

Podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Komisije.

Nakon odluke o dodjeli sredstava po osnovu ovog javnog poziva, odabranim korisnicima će se na potpis dostaviti ugovor o dodjeli sredstava, u kojem će se definirati obaveze, te rokovi realizacije samog projekta, kažu iz Grada Mostara.

Dalje dodaju kako će novčana sredstva koja će biti isplaćena odabranim korisnicima biti uslovljena realizacijom projektnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti bit će predmet detaljnog praćenja i kontrole, a nepotpuna realizacija i odstupanja od projektnih aktivnosti prezentiranih kroz prijavu može rezultirati potpunim ili djelomičnim povlačenjem novčanih sredstava od strane Grada.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici Grada Mostara, prijave pristigle nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi putem obrasca za prijavu koji se nalazi u prilogu javnog poziva na web stranici, a može se preuzeti i na glavnom protokolu Grada Mostara (Adema Buća br.19).

(StarMo)