Naslovnica Mostar Mostar: Crveni krst dobio naradbu – Pomoći starijim osobama

Mostar: Crveni krst dobio naradbu – Pomoći starijim osobama

743

Mostar — Štab/Stožer Civilne zaštite Grada Mostara donio je u ponedjeljak Naredbu/Zapovijed Crvenom Križu/Krstu Grada Mostara za pomoć osobama starjim od 65 godina.

Prema tekstu Naredbe ,Crveni krst treba da u suradnji sa volonterskim organizacijama organizira rad pružanja pomoći (podizanje novca sa banke,podizanje mirovine,kupovanje artikala za svakodnevnu uporabum hrana ,sredstva zahigijenu i ostalo za starije osobe.

Brojevi telefona i mobitela na koji se može pozvati su: 036 551 573, 036 558-785 i 062 940 453.

Ujedno se zadužuje Crveni Križ Mostar da putem Operativnog centra civilne
zaštite Grada Mostara izvještava Štab/Stožer civilne zaštite Grada
Mostara o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove zapovijedi/naredbe.

(StarMo)