Naslovnica Politika KS dobio v.d. ministricu zdravstva

KS dobio v.d. ministricu zdravstva

163

Sarajevo — Vršilac funkcije premijera KS-a Anis Krivić donio je odluku prema kojoj će u narednom periodu vršilac dužnosti ministra zdravstva KS-a biti članica Vlade KS-a i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a Jasna Agić, zbog privremene spriječenosti i bolesti ministra zdravstva.

Ova odluka stupila je na snagu odmah.

Na jednom dijelu današnjeg online-sastanka vršioca funkcije premijera Kantona Sarajevo Anisa Krivića s premijerom Marijom Nenadićem učestvovao je i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, koji je potvrdio da će inspekcija ispuniti svoj zadatak i obići Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, kako je i zatraženo zaključcima Vlade KS-a nakon nedavne zajedničke sjednice Vlade KS-a i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS-a.

Odmah po imenovanju, v.d. ministrica zdravstva Agić je uputila poziv članovima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS-a za zajednički sastanak u ponedjeljak u 09:00 sati sa samo jednom tačkom dnevnog reda, u okviru koje će se razmatrati trenutna epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo sa realizacijom zaključaka Vlade KS od 29. 10. 2020. godine, kao i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Budući da je Vlada KS-a zaprimila i zaključke KCUS-a u petak u 17:10 sati, a koji su u jednom svom dijelu u potpunoj suprotnosti sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, v.d. premijera KS-a je uputio dopis federalnom ministru Vjekoslavu Mandiću koji se odnosi na realizaciju naredbi i zaključaka kriznih štabova ministarstava zdravstva FBiH i KS, kao i odgovarajućih zaključaka Vlade KS-a.

Iz Vlade podsjećaju javnost da je još krajem sedmog mjeseca ove godine ministar zdravstva KS-a podnio ostavku na tu dužnost, a koju je premijer Nenadić tada usvojio, te u propisanoj proceduri dao prijedlog za imenovanje nove ministrice i uputio ga na potvrđivanje Skupštini Kantona Sarajevo. Nažalost, do ovog imenovanja u Skupštini nije došlo, a što je najveći hendikep u funkcioniranju ove Vlade, u okolnostima epidemije COVID-a.

Nakon neimenovanja ministra zdravstva, premijer Nenadić je iskoristio jedinu preostalu propisanu proceduru i za vršitelja dužnosti ministra ovog ministarstva imenovao ministra privrede KS-a Draška Jeličića, a koji je također, u međuvremenu, otišao na bolovanje. To je bio razlog što se moralo za ovako kratko vrijeme ponovo ići sa novim imenovanjem na ovu izuzetno odgovornu funkciju. Ponovno se moralo posegnuti za istom, tj. jedinom važećom procedurom, a to je iz reda postojećih članova Vlade KS-a imenovati vd ministra.

Na kraju podsjećaju javnost da nepostojanje potpisnika u ovom ministarstvu uzrokuje nemogućnost nabavke lijekova, nabavke i plaćanja ortopedskih pomagala za RVI i paraplegičare, nemogućnost provođenja važnih procesa javnih nabavki u oblasti zdravstva, nabavke testova, zapošljavanja neophodnog zdravstvenog kadara, nemogućnost provedbe posebnih projekata, plaćanja kreditnih transi zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo po potpisanim sporazumima projektnih i programskih osnova, nemogućnost osiguranja nedostajućih sredstva, ovjera rješenja o upisu privatnih zdravstvenih ustanova u sudski registar Suda u Sarajevu, ovjera uvjerenja učenicima SSS o položenom stručnom ispitu za rad u zdravstvenim ustanovama, ovjera dokumenata prema Tužilaštvu i Obdusmanima i na kraju, a možda i najvažnije – popunu Kriznog štaba MZ KS te brojna druga važna pitanja u oblasti zdravstva u Kantonu Sarajevo, prenosi federalna.ba.

(StarMo)