Naslovnica Mostar Krizni štab: Pripremiti pravila za organiziranje nastave

Krizni štab: Pripremiti pravila za organiziranje nastave

182

Mostar — Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja stanja i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, donio niz zaključaka, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4279/20 od 23. 7. 2020. godine, u potpunosti se primjenjuje na teritoriji Hercegovačko-neretvanskog kantona, te se, u cilju provođenja naloženih mjera, traži preduzimanje aktivnosti svih subjekata obuhvaćenih predmetnom naredbom, stoji u saopštenju.

Sve zdravstvene ustanove obavezne su uspostaviti trijažne/febrilne punktove, te primjenjivati Ažurirane preporuke Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za otpuštanje osoba iz izolacije-COVID-19 dostupne na stranici Zavoda www.zzjzfbih.ba.

Zavodu za javno zdravstvo HNK naloženo je da pripremi pravila kojima će biti definisani uslovi za organiziranje nastave na svim nivoima, a na osnovu kojih će se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK odrediti u smislu donošenja odluke o načinu organizovanja nastave u školskoj 2020./2021. godini.

Krizni štab ponovno je naglasio kako je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave-općina, gradova, kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nosilaca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica, a nepoduzimanje mjera propisanih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj 29/05) kažnjivo je u skladu sa navedenim zakonom, navodi se u saopštenju.

(StarMo)