Naslovnica BiH Krizni štab FBiH objavio nove naredbe

Krizni štab FBiH objavio nove naredbe

451
foto: arhiva - ilustracija

Sarajevo — Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) naložio je danas kantonalnim kriznim štabovima da, prema procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te ih o tome odmah izvijeste.

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da, prema procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Kako se navodi u saopštenju iz FMZ-a ‘nalaže se svim sportskim savezima, sa sjedištem u Federaciji BiH, da u slučaju organiziranja međunarodnih takmičenja na teritoriji FBiH bez publike, u narednih 15 dana (računajući od dana donošenja te naredbe) obavezno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičarima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prevoza, mjesta i datuma ulaska u FBiH, dužinu boravka, kao i mjesta boravka s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH’.

Primljeni podatci bit će distribuirani Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH – Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja.

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da, u skladu sa procjenom epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade (u trajanju od 15 dana) te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Nalaženo je kantonalnim kriznim štaboviima i da, prema procjeni epidemiološke situacije na području kantona, pojačaju epidemiološki nadzor u vrtićima i ustanovama za socijalnu zaštitu za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Preporučuje se svim građanima u Federaciji BiH da se, u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Svim osobama u FBiH kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19), prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, od kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i krivične odgovornosti.

Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama – ističe se.

Preporučuje se zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inostranstvo posebno na organizirane stručne i naučne skupove, kao i turistička putovanja u inostranstvo.

“Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u državama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH”, navode iz Federalnog mnistarstva zdravstva.

Dodaju da naredba stupa na snagu danom donošenja.

Napominju da je Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10. marta dostupna na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva, prenose bh. portali, koji se pozivaju na Fenu.

(StarMo)