Naslovnica BiH Koridor 5c: Probijena druga cijev tunela Ivan na dionici Tarčin-Konjic

Koridor 5c: Probijena druga cijev tunela Ivan na dionici Tarčin-Konjic

148

Tarčin — Druga cijev tunela Ivan dužine 1721 metar na dionici Tarčin – Konjic probijena je u srijedu što je za tri sedmice prije od predviđenoga roka.

Radovi na probijanju tunela kroz planinski prelaz Ivan Sedlo započeli su u januaru prošle godine dok je u julu ove godine probijena lijeva cijev dužine 1761 metara.

“Probijalo se 24 sata dnevno, u tri smjene. Prosječno dnevno napredovanje u probijanju cijevi bilo je do 3,5 metara, a iskopano je ukupno 330.000 kubnih metara materijala koji se ugrađuje u nasip trase autoceste”, navodi se u saopćenju iz JP Autoceste Federacije BiH, prenosi Fena.

Tunel Ivan je dvocijevni tunel s po dvije trake, a lijeva i desna cijev su spojene s pet poprečnih veza, kao i jednom poprečnom vezom za prolaz interventnih vozila. Radovi su se izvodili u izazovnoj i složenoj geološkoj strukturi, litološki sastav je bio heterogen, tako da je bilo nepredviđenih okolnosti koje su prevladane.

U toku je izrada sekundarne obloge tunela Ivan, do sada je izvedena na način da je armirana čitavom dužinom u obje cijevi, te je izveden podnožni svod. Ovo govori koliko je okolno tlo bilo nestabilno i koliko je trebalo sigurnosnih mjera i podgrade izvesti da bi se osigurala stabilnost tunela, navodi se u saopćenju.

Završetak betoniranja sekundarne obloge očekuje se u martu 2022. godine, a instalacije i oprema počet će se ugrađivati početkom 2022. godine.

Izvođač radova na ovoj poddionici je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH). Nadzor nad izgradnjom vrši IRD Engineering S.r.l. iz Italije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 11,4 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

S druge strane vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 66.584.028,92 eura bez PDV-a i finansira se sredstvima osiguranima kod Evropske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 miliona eura.

Radovi na poddionici Tarčin – Ivan ukupne dužine 6,9 kilometara teku planiranom dinamikom, a predviđeni rok puštanja u promet je ljeto 2022. godine.

Inače, probijanju tunela Ivan prisustvovao je v.d. izvršni direktor Sektora za projektiranje i građenje JP Autoceste FBiH Ešef Džafić, sa Šefom projekta na poddionici Tarčin – Ivan Erminom Handžarom i saradnicima.

(StarMo)