Naslovnica BiH “Kontra” iz Banja Luke: Do 10 godina zatvora za “omalovažavanje RS”!?

“Kontra” iz Banja Luke: Do 10 godina zatvora za “omalovažavanje RS”!?

167

Banja Luka — Lideri parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj dogovorili su na sastanku u Banjoj Luci dopunu Krivičnog zakonika RS-a koji je odgovor na Inckovo nametanje odluke o zabrani negiranja genocida, saznaje ATV.

Sadržaj dogovorenih izmjena Krivičnog zakona jesljedeći:

1 – Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republike Srpske, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

2 – Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

3 – Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

4- Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

“Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 10. Ustava Republike Srpske, prema kojem su građani Republike Srpske “ravnopravni u slobodama, pravima i družnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda.”

(StarMo)