Naslovnica Politika Konaković kaže da “nema tekućih rezervi”

Konaković kaže da “nema tekućih rezervi”

674
Elmedin Konaković

Sarajevo — Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je na konferenciji za medije danas kazao da je utrošak budžetskih sredstava transparentan, javan, da nema tekuće rezerve jer je to pozicija Vlade KS, a za one koji žele da znaju kuda ide svaki fening iz budžeta KS mogu to provjeriti na web stranici Skupštine KS.

Konaković je konferenciju za medije sazvao, kako je kazao, “zbog potrebe da demantira navode pojedinih medija da nenamjenski troši budžetska sredstva i sredstva iz tekućih rezervi”, ali i da razotkrije, odnosno, kako je rekao „demaskira ciljane napade koji dolaze iz SDA“, i javnosti pokaže „šta možete kada ste SDA, a šta ne možete kada to niste“.

Pojasnio je da Zakon o izvršenju budžeta za 2019. godinu predviđa da se sredstva tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama dodjeljuju pojedinačnim odlukama i u skladu s propisom, odnosno, Uredbom Vlade.

Također, Zakon predviđa i da premijer i predsjedavajući Skupštine imaju diskreciono pravo za dodjelu tih sredstava onoliko koliko im se budžetom dodijeli.

“Ja nemam tekuću rezervu, jer je to pozicija Vlade KS, a Vlada je iz tekuće rezerve mom kabinetu ove godine dodijelila 6.000 KM” – kazao je Konaković.

(StarMo)