Naslovnica Politika Javna rasprava: Evo načina da utječete na izgled gradskog Budžeta

Javna rasprava: Evo načina da utječete na izgled gradskog Budžeta

467
foto arhiva

Mostar — Gradsko vijeće Grada Mostara, zadužilo Stručna služba Gradskog vijeća Grada Mostara i Sekretarijat Gradonačelnika, da organiziraju javnu raspravu o Nacrtu budžeta u razdoblju od 23.03.2021.godine do 31.03.2021.godine.

Odluka o tome je donešena na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.

Građani Grada Mostara, predstavnici NVO i politički subjekti u Gradu Mostaru, pozvani su da učestvuju u kreiranju budžeta, te da svoje argumentovane prijedloge, sugestije, amandmane kao i primjedbe, dostave do 31.03.2021.godine, Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Mostara i Sekretarijatu Gradonačelnika.

Prijedlozi, sugestije, amandmane kao i primjedbe, mogu se dostaviti na e-mail Gradskog vijeća Grada Mostara gradskovijece@vijece.mostar.ba i Gradonačelnika Grada Mostara grad.mostar@.mostar.ba ili gradonačelnik@mostar.ba. Moguće se obratiti i putem protokola Gradske uprave.

Zakon nalaže da nakon javne nadležne Službe dostavljeni materijal proslijede gradonačelniku Grada Mostara, koji će potom, u roku od 15 dana nakon završetka javne rasprave, Gradskom vijeću Grada Mostara dostaviti na usvajanje Prijedlog budžeta Grada Mostara za 2021.godinu.

(StarMo)