Naslovnica BiH Istraživanje: Dvije trećine građana nezadovoljno pravosuđem u BiH

Istraživanje: Dvije trećine građana nezadovoljno pravosuđem u BiH

117

Sarajevo — Dvije trećine građana procjenjuju trenutnu situaciju u pravosuđu Bosne i Hercegovine nezadovoljavajućom, pokazalo je istraživanje percepcije građana o stanju u pravosuđu koje je za potrebe Ureda visokog predstavnika provela agencija Ipsos.

Istraživanje je provedeno u martu 2021. godine na reprezentativnom uzorku građana BIH starosti 15 i više godina.

Prema ovom istraživanju, većina građana BiH bi podržala Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH ili visokog predstavnika da interveniše u pravosuđu ako bi takva intervencija bila usmjerena na uklanjanje korumpiranih sudija i tužilaca.

Dvije trećine građana BiH smatra da je potrebno vraćanje stranih sudija i tužilaca u Sud i Tužilaštva BiH.

Sedam od deset građana BiH, podržava visokog predstavnika da u skladu sa svojim ovlastima sankcioniše tužioce koji ne postupaju po krivičnim prijavama u razumnom roku (drže ih u ladici, vode predmet u zastaru).

(StarMo)