Naslovnica BiH Istraživaće turističke aktivnosti stanovnika BiH

Istraživaće turističke aktivnosti stanovnika BiH

479
foto: pixabay.com - ilustracija

Sarajevo — Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa zavodima za statistiku Federacije BiH i Republike Srpske, od danas do 31. oktobra vršiće istraživanje o putovanjima građana BiH.

Za potrebe ovog istraživanja biće anketirano 5.650 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 3.300 iz FBiH, 1.700 iz Republike Srpske i 650 iz Brčko distrikta BiH.

Svrha istraživanja “Turističke aktivnosti stanovnika BiH” je prikupljanje podatka o nacionalnom turizmu, odnosno o putovanjima stanovnika BiH starosti od 15 i više godina, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH, prenose bh. portali, koji se pozivaju na agenciju Srna.

Podaci iz ankete služe za izračunavanje većeg broja statističkih indikatora koji predstavljaju značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji i doprinose izgradnji i razvoju modernog statističkog sistema i stvaranju pouzdane statistike.

Podaci za anketu prikupljaće se u dva talasa, od kojih prvi obuhvata putovanja građana od januara do septembra 2019. godine.

Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditovano od Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

(StarMo)