Naslovnica Život Ima li mobinga u Poreznoj upravi Mostar?

Ima li mobinga u Poreznoj upravi Mostar?

820

Sarajevo/Mostar — Amela Begović-Kuko, rukovoditeljica Kantonalnog poreznog ureda Mostar za Žurnal tvrdi da je već duže vrijeme žrtva mobinga direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića, objavio je portal Žurnal.

Sve je počelo u decembru 2019. kada mu se prvi put suprotstavila i iznijela stav suprotan njegovom, vezano za nalog da se svi prijedlozi šalju u glavni ured u Sarajevo, a kulminiralo je u augustu 2020. kada je ušla u njegovu poresku prijavu.

„Ušla sam u njegovu poresku karticu jer sam dobila usmenu informaciju da ne plaća porez na imovinu. Uvidjela sam da je sve uredno i zatvorila sam je. Kao službeno lice imam pravo da provjeravam poreske kartice, samo nemam pravo da te informacije dajem trećem licu“, naglašava Begović-Kuko za Žurnal.

Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv nje doneseno je 30. septembra 2020. Inicirao ga je Isović kao direktor Porezne koji je i podnio disciplinsku prijavu, a on je ujedno i oštećena strana. Begović-Kuko su teretili za prekoračenje službene ovlasti, neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadataka, te za neprimjereno ponašanje prema građanima, saradnicima i drugim licima u vršenju državne službe.

Odbor za žalbe je u rješenju od 17. februara ove godine ukazao je na činjenicu da se Isović, koji je podnio disciplinsku prijavu i pokrenuo disciplinski postupak, kao oštećena strana trebao izuzeti iz ovog slučaja.

Šerif Isović za Žurnal kaže da se prema „navedenoj osobi ni na koji način nikada nije odnosio neprimjereno“.

„S imenovanom nisam nikada vodio bilo kakvu raspravu niti dijalog koji bi imao i najmanje elemente neprimjerenog odnosa. Naprotiv, da sam protiv imenovane imao neprimjeran odnos ili lične razloge, zbog postupaka imenovane disciplinsku prijavu sam trebao podnijeti značajno ranije, a zašto sam to učinino sada možete vidjeti iz disciplinske prijave i završne riječi. Također, nije tačno da sam nad imenovanom vršio mobing, a i ne postoji presuda suda da sam nad imenovanom vršio bilo koji oblik diskriminacije”, navodi Isović.

Jedna od optužbi, iz disciplinske prijave koju je Žurnal dobio na uvid, glasila je:

„Umjesto izvinjenja što je bez odobrenja ili upoznavanja direktora pristupala i vršila uvid u lične podatke Šerifa Isovića, imenovana je u emailu od 25.08.2020. direktoru Porezne uprave Federacije BiH odgovorila: „Slobodno pokrenite postupak za utvrđivanje moje odgovornosti“, što ukazuje na arogantan odnos prema neposredno nadređenom“.

Kompletan tekst je na ovom linku.

(StarMo)