Naslovnica Mostar HNK: Škola počinje 6. septembra u punom kapacitetu, uz poštivanje mjera

HNK: Škola počinje 6. septembra u punom kapacitetu, uz poštivanje mjera

729

Mostar — Na danas održanoj 152. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i tekuće rezerve od 1.1. do 30.06. 2021. godine.

Također, otvorila je raspravu o Dokumentu okvirnog budžeta (DOP) Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022.-2024., te usvojila Zaključak da Ministarstva i druga tijela uprave primjedbe na ovaj Dokument u pisanoj formi dostave Ministarstvu finansija kako bi se Vlada na slijedećoj sjednici mogla izjasniti o ovome Dokumentu, saopšteno je iz Vlade HNK.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Zaključak o početku nove 2021./2022. školske godine i uslovima izvođenja nastavnih aktivnosti. Vlada je jednoglasno dala podršku da nova školska godina započne 6. septembra 2021. godine i to u punom kapacitetu, ali uz poštovanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.

Način izvođenja nastave u HNK bit će u skladu sa epidemiološkom situacijom, a Ministarstvo obrazovanja će u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite kontinuirano pratiti razvoj situacije i potrebne odluke donositi u skladu s preporukama Štaba.

Vlada je, također, u okviru priprema za početak nove školske godine usvojila Odluku kojom se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobrava 30.000 KM koje će biti utrošene za nabavku potrebnih sredstava za dezinfekciju i čišćenje školskih prostorija.

Usvojila je i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta na Prijedlog organizacijskih shema srednjih škola HNK. Prihvaćanjem organizacijskih shema Vlada je još jednom iskazala razumijevanje i dala puni doprinos rješavanju problema tehnološkog viška u srednjim školama.

Također, je usvojila Odluku kojom je ovlastila ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi HNK za potpisivanje teksta Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, te Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i iz područja kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2021.

Vlada je dala saglasnosti na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba„ Stolac za period od 01. 01. do 20. 06. 2021. godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Informaciju o obavezi usklađivanja propisa HNK s pravnom tekovinom Evropske unije. Naime, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica obavezno je usklađivanje zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta, efikasnije provedbe propisa i drugih obaveza koje proizlaze iz članstva u Evropskoj uniji. Kako bi se Vlada HNK što kvalitetnije i pravovremeno pripremila za proces usklađivanja zakonodavstva, naglašeno je da se u narednom periodu poduzmu konkretni koraci na pripremi pravnog temelja za usklađivanje propisa HNK s relevantnom pravnom tekovinom EU kao i jačanju odgovarajućih kapaciteta kantonalnih tijela uprave kako bi se moglo odgovoriti ovom zadatku.

Razmotrena je i Informacija Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2020. godini, te je istaknuto kako na području HNK stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako je podsticajima Vlade i resornog Ministarstva moguće očuvanje i razvoj starih obrta što bi poboljšalo stopu zaposlenosti i utjecalo na privredni razvoj, ali i očuvalo kulturno i historijsko nasljeđe Kantona, navodi se u saopštenju iz Vlade HNK-a.

(StarMo)