Naslovnica Mostar HNK: Sastanak o razvoju kapaciteta kantonalnih skupština

HNK: Sastanak o razvoju kapaciteta kantonalnih skupština

798

Mostar — U Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) održan je radni sastanak u sklopu Twinning projekta „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima BiH u poslovima evropskih integracija – razvoj kapaciteta kantonalnih skupština“.

Sastanku je ispred Twinning projekta bila prisutna predstavnica Narodne skupštine Mađarske Klara Szalay, glavni savjetnik za evropska pitanja i koordinator Odjela za pitanja EU u Senatu Belgije Tim de Bondt i zamjenik voditelja Odsjeka za pitanja EU iz Parlamenta Austrije David Liebich, saopšteno je iz Skupštine HNK-a.

U ime Skupštine sastanku su bili prisutni Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine, Željka Čule sekretar Skupštine, Dario Topić, savjetnik zamjenika predsjedavajućeg i Haris Baljić savjetnik predsjedavajućeg.

Cilj ovog projekta je bolje razumijevanje i unaprjeđenje rada kantonalnih skupština u procesu evropskih integracija, te podrške za usklađivanje zakonodavstva s normama i standardima Evropske unije, a predmet sastanka su aktivnosti koje se odnose na preporuke za pripremu zajedničkog akcijskog plana kantonalnih skupština.

Predsjedavajući Skupštine je predstavnike Twinning projekta upoznao o načinu koordinacije sa višim nivoima vlasti, posebno u dijelu donošenja i provedbe zakona iz podijeljenih nadležnosti Federacije i kantona.

Razgovarano je i o saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, kao i o saradnji sa predstavnicima drugih kantonalnih skupština.

Predstavnici Twinning projekta podijelili su svoja iskustva iz Belgije i Austrije po pitanjima komunikacije i razmjene informacija između različitih nivoa vlasti.

U okviru ovog projekta planirano je da se održi obuka za poslanike, Stručnu službu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i obuka za predstavnike ministarstava i drugih kantonalnih institucija.

(StarMo)