Naslovnica Mostar HNK: Počinje program ranog otkrivanja raka dojke

HNK: Počinje program ranog otkrivanja raka dojke

654

Mostar — Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite i doktori specijalisti različitih specijalnosti potpisali su Smjernice za upućivanje na dijagnostičke pretrage nakon obavljenog skrininga na rak dojke.

Ove smjernice izrađene su na osnovu Sporazuma o saradnji za izradu pravilnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potpisanog između Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Ljekarske komore HNK i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, saopšteno je iz ZZO-a HNK-a.

Smjernice su izradili prim. prof. dr. sc., Zdrinko Brekalo, dr. med; prim. doc. dr. sc., Inga Marijanović, dr.med.; Mirsad Džajić, dr. med. spec. radiologije; Edin Kapetonović, dr. med. spec. porodične medicine i prof.dr.sc., Edita Černy Obrdalj, dr. med., članovi radne grupe imenovane od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, kao vrsni stručnjaci iz ovih oblasti, a nadzor nad izradom i verifikacijom dala je Komisija imenovana od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite.

Potpisivanje Smjernica upriličeno je u sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK u Mostaru. Ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, dr.sc. Goran Opsenica, istakao je kako je potpisivanje Smjernica posljednji korak u kvalitetnom i cjelovitom provođenju Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019. – 2022. godina.

“Naš kanton jedini je u Federaciji BiH koji će kontinuirano provoditi program ranog otkrivanja raka dojke. Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Vlada HNK usvojila je i program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti i osigurala sredstva za njegovu implementaciju. Aktivnosti ovoga ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo prepoznala je i Skupština HNK te je svojim zaključkom zadužila Vladu HNK da osigura kontinuirano finansiranje ovih programa i na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite svake naredne godine osigura finansijska sredstva za još jedan preventivni program”, kazao je ministar Opsenica.

Direktor ZZO HNK, Rade Bošnjak rekao je kako je briga za osiguranike i njihovo zadovoljstvo na prvom mjestu svih aktivnosti ovoga Zavoda.

„Pored redovnih aktivnosti Zavod svojim punim kapacitetima, zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo, učestvuje i u preventivnim programima koji je pokrenulo i u kojima aktivno učestvuje Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite ovog kantona. Svi preventivni programi su programi hvale vrijedni jer preventivnim djelovanjem vrlo često pacijenti bolest otkrivaju u ranom stadiju što uveliko olakšava proces liječenja i znatno povećava šanse za izlječenje. Također, izrada pravilnika i smjernica za liječenje pojedinih bolesti vrlo su važni dokumenti jer se njima olakšava rad ljekara primarne zdravstvene zaštite, a usluge koju dobivaju pacijenti podižu se na viši nivo. Zahvaljujući dostignutom stepenu razvoja Integriranog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) smjernice koje su danas potpisane, putem IZIS–a, bit će stalno dostupne svim porodičnim ljekarima”, kazao je direktor Bošnjak.

Prim. prof. dr. sc., Zdrinko Brekalo, Mirsad Džajić, dr. med. spec. radiologije; Edin Kapetonović, dr. med. spec. obiteljske medicine i prof.dr.sc., Edita Černy Obrdalj, dr. med.,istakli su kako je ovo vrlo lijep i pohvalan iskorak u brizi za osiguranike, posebno jer se on provodi na nivou cijelog kantona. Također, stavovi su kako svi učesnici zdravstvenog sistema treba da daju svoj doprinos kako bi uspješnost programa ranog otkrivanja raka dojke bila na što je moguće većem nivou, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

(StarMo)