Naslovnica Mostar HNK: Obustava javnog prevoza i trgovačke djelatnosti, ali ima i izuzetaka

HNK: Obustava javnog prevoza i trgovačke djelatnosti, ali ima i izuzetaka

948

Mostar — Na svojoj današnjoj sjednici Kantonalni štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) izdao je naredbu o obustavi javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu na području HNK-a.

Od te odluke izuzimaju se registrirani taksi prijevoz putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake obavljene usluge.

Naređuje se potpuni prekid rada u djelatnosti trgovine na području HNK-a.

Od te odluke izuzete su: trgovine prehrambenim proizvodima, trgovine higijenskim proizvodima, ribarnice, apoteke, specijalizirane trgovine medicinskim i veterinarskim proizvodima i opremom, specijalizirane trgovine za prodaju poljoprivrednih repromaterijala, poljoprivredne ljekarne, benzinske pumpee, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizirane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizirane trgovine dječjom opremom, trgovine hranom za životinje, trgovine građevinskim, vodovodnim i elektro-materijalom, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije.

Trgovine koje mogu raditi moraju osigurati protok kupaca i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje jednog i pol metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje jednog i pol metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

Općinskim i gradskim štabovima civilne zaštite naređuje se da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite.

Naređuje se potpuno mobiliziranje cjelokupnoga zdravstvenog osoblja u HNK, s tim da se cjelokupno medicinsko osoblje u potpunosti stavlja na raspolaganje Kantonalnom, općinskim i gradskim štabovima civilne zaštite.

Stanovništvu se naređuje strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i odredbi o izbjegavanju bliskog socijalnog kontakta pri izlasku u parkove, na šetnice i trgove.

Svim pravnim subjektima s područja HNK-a, koji nastavljaju s radom u vremenu dok je na snazi Odluka Vlade HNK-a o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane koronavirusom, naređuje se da poduzmu sve mjere i aktivnosti s ciljem suzbijanja širenja zarazne bolesti koronavirusa, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Te mjere podrazumijevaju dezinficiranje prostora, opremanje radnika osnovnim sredstvima zaštite od koronavirusa (zaštitna maska i rukavice) te praćenje i poštivanje uputa i naredbi mjerodavnih institucija, koje se odnose na novonastalo stanje prouzrokovano koronavirusom.

Naređuje se svimkantonalnim tijelima uprave i upravnim organizacijama koja djeluju na nivou HNK-a da s ciljem provedbe Odluke Vlade HNK-a o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane pojavom koronavirusa, postupe prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća HNKa, tj. da organiziraju rad i svoje djelovanje usklade s novonastalim stanjem prouzrokovanim koronavirusom te da o istom obavijeste Štab.

(StarMo)