Naslovnica Mostar HNK: “Markica” 20 KM i u 2021. godini

HNK: “Markica” 20 KM i u 2021. godini

569

Mostar — Održana je 26. redovna sjednica Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, saopšteno je iz tog Zavoda.

Pored zapisnika s prethodnih sjednica članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Odluku o visini premije osiguranja za 2021. godinu, te Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora i Sporazuma o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda van HNK za 2021. godinu.

Prema usvojenoj Odluci o visini premije osiguranja za 2021. godinu Upravno vijeće ZZO HNK odlučilo je kako će cijena premije osiguranja, kao i ranijih godina, iznositi 20 KM za sve osiguranike koji prema Odluci Skupštine HNK (Odluka o premiji – učešću osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNK) podliježu plaćanju participacije za pružene im usluge zdravstvene zaštite. Vrijeme predviđeno za redovnu distribuciju premija osiguranja je od 01. 12. 2020. godine do 28. 02. 2021. godine.

Upravno vijeće Zavoda usvojilo je i Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora i sporazuma o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda van HNK za 2021. godinu za slučajeve kada se u postupku ispitivanja i liječenja, a s obzirom na medicinske indikacije, utvrdi kako je osiguranoj osobi neophodno pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, odnosno pružanje zdravstvenih usluga specijalističko – konsultativne ili bolničke zdravstvene zaštite koji se ne mogu osigurati u ugovornim zdravstvenim ustanovama na području HNK, stoji u saopštenju.

(StarMo)