Naslovnica Mostar HNK: Evo ko bi mogao biti podrška sanitarnim inspektorima

HNK: Evo ko bi mogao biti podrška sanitarnim inspektorima

355
foto: ilustracija

Mostar — Na sastanku održanom u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) na kojem se razmatrala trenutna epidemiološka situaciji u kantonu, razmatrana je mogućnost angažiranja covid-redara, koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Vezano za inspekcijski nadzor poštivanja epidemioloških mjera na sastanku je zaključeno kako je osnovni problem nedovoljan broj sanitarnih inspektora u čijoj nadležnosti je nadzor nad provedbom mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova, u granicama svoje nadležnosti, pruža pomoć u provedbi inspekcijskog nadzora, sapćeno je iz Vlade HNK.

Konstatirano je kako inspekcijski nadzor ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje.

S obzirom na to da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava, te ukoliko dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sistema, zaključeno je da se razmotri mogućnost da jedinice lokalne samouprave angažiraju covid redare – nezaposlene sanitarne inženjere kojih je trenutno 24 na Službi za zapošljavanje HNK, a koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Također, učesnici sastanka složili su se kako je potrebno da se odmah ovlaste i drugi inspektori u cilju nadziranja poštivanja propisanih epidemioloških mjera.


Predložene su i druge aktivnosti koje se, prije svega, odnose na pojačan inspekcijski nadzor nad radom ugostiteljskih objekata, posebno nedozvoljenog rada nakon 23 sata, a što će nadzirati nadležne policijske uprave i ugostiteljsko-turistički inspektori.

Također će se nadzirati i poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (razmak između stolova unutar i izvan ugostiteljskih objekata koji ne smije biti manji od 2 metra, ograničavanje broja osoba do maksimalno dozvoljenog u svim objektima, pojačan inspekcijski nadzor nad radom tržnih centara i drugo), te su pozvani svi subjekti koji to do sada nisu učinili, da svoje poslovanje usklade s važećim naredbama i preporukama.

Zajednički zaključak je da se intenzivira formiranje zajedničkih inspekcijskih timova te da se pojačaju inspekcijski nadzori u svim javnim ustanovama (socijalne i zdravstvene ustanove, škole, vrtići i druge institucije), kao i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ustanovama koje vode brigu o socijalno ugroženim kategorijama.

Stanovništvo HNK pozvano je da radi zaštite svog zdravlja bude odgovorno, savjesno i solidarno kako bi se na taj način pokušao zaustaviti rast broja novooboljelih.

Istaknuto je da je inspekcijska kontrola potrebna i radi onih koji se svojim odgovornim ponašanjem ne mogu zaštiti upravo zbog pojedinaca koji se neodgovorno ponašaju i ne drže se propisanih epidemioloških mjera.

Svaki pojedinac je odgovoran prema široj društvenoj zajednici i ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi, poručeno je sa sastanka na kojem su učestvovali predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, općinski i gradski sanitarni inspektori, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša te predstavnici policijskih uprava iz Mostara i Konjica.

(StarMo)