Naslovnica Mostar Hajdarović: Institucije kantona ne mogu biti iznad države

Hajdarović: Institucije kantona ne mogu biti iznad države

978
Alisa Hajdarović (SDA)

Mostar — “MUP HNK i Klub Hrvata u Skupštini HNK stavljaju se iznad države” – navela je u saopštenju za javnost Alisa Hajdarović (SDA) delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Hajdarević ističe i kako se “institucije kantona ne mogu se stavljati iznad državnih institucija i ministarstava”.

“Moram podsjetiti autore saopštenja da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, na čijem čelu je ministrica Semiha Borovac upravlja Centrom Salakovac. Dakle, u isključivoj nadležnosti ministarstva i ministrice Borovac je da raspolaže i popunjava kapacitet Centra Salakovac, u skladu sa ovlaštenjima. Centar Salakovac kojim upravlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uz značajnu pomoć domaćih i međunarodnih partnera, pozitivan je primjer načina funkcionisanja prihvatnog centra u kojem je pored smještaja i ishrane na bazi tri obroka dnevno osigurana i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija djece, neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika itd” – navodi u saopštenju za javnost Alisa Hajdarović, te dodaje:

“U saopštenju Kluba hrvatskih zastupnika se kaže da „ministrica Borovac uznemiruje stanovnike HNK“. Napominjem da je struktura stanovništva, prema zadnjem popisu u HNK mješovita, da je u strukturi stanovništva skoro podjednak broj Bošnjaka i Hrvata,te da klub zastupnika Hrvata ne može govoriti u ime stanovnika HNK.

Alisa Hajdarović naglašava kako ona “kao stanovnik HNK, te predstavnik Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH, ne dozvoljava da se neko oglašava u moje ime i daje paušalne izjave, koje su navedene u datim saopštenjima”.

(StarMo)