Naslovnica Mostar Grad Mostar uspostavlja “komunalno redarstvo”

Grad Mostar uspostavlja “komunalno redarstvo”

533

Mostar — Iz Gradske uprave Mostara je upućeno medijima saopštenje u kome se navodi kako Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara obavještava javnost da su u toku aktivnosti na uspostavljanju komunalnog redarstva, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, u svrhu provođenja komunalnog reda u Gradu Mostaru.

Poslove komunalnog redarstva će provoditi komunalni redari koji su u skladu sa Zakonom ovlašteni da, kako se navodi, vrše kontrolu nad provođenjem komunalnog reda kod svih osoba, koje su prema odredbama Odluke o komunalnom redu, odgovorne za stanje i održavanje reda na javnim površinama, zatim da uzimaju u postupak prijave i zahtjeve građana i pravnih lica, te o postupanju u predmetima daju povratne informacije podnosiocima.

Komunalni redari su ovlašteni i da saslušavaju i uzimaju izjave od odgovornih i drugih osoba, zatim da upozoravaju građane i pravna lica na ponašanje propisano odredbama Odluke o komunalnom redu, potom da obavještavaju komunalnu inspekciju o slučajevima nepoštivanja i neizvršavanja odredbi Odluke o komunalnom redu, da sačinjavaju zapisnike na terenu i iste dostavljaju komunalnoj inspekciji na dalje postupanje.

Navodi se i da poduzimaju druge mjere i radnje za koje su ovlašteni odredbama Zakona o komunalnoj djelatnosti HNK.

“Želimo istaknuti da ovim aktivnostima, odnosno uspostavljanjem komunalnog redarstva, koje će sigurno opravdati svoje postojanje, građani Grada Mostara dolaze u priliku da na brži i efikasniji način realiziraju svoje zahtjeve, u predmetima zaštite i očuvanja javnih površina”, stoji u objavi Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.


(StarMo)