Naslovnica Izdvojeno Grad Mostar: To nije ovlaštenje gradonačelnika…

Grad Mostar: To nije ovlaštenje gradonačelnika…

387

Mostar — Gradska uprava Mostara oglasila se u srijedu saopćenjem za javnost u kojem se navodi kako mostarski gradonačelnik nema ovlaštenja da imenuje članove skupština u javnim poduzećima, već da je to na osnovu Statuta Grada Mostara ovlaštenje Gradskog vijeća.

U tom izvještaju, čije su pojedine dijelove prenijeli mediji, navodi se kako osnivač Grad Mostar i gradonačelnik nisu uspostavili organe upravljanja u Javnom poduzeću Deponija d.o.o. Mostar (Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju) kako bi se osigurao nesmetan rad tog poduzeća.

“Gradsko vijeće Grada Mostara je u julu 2012. godine donijelo Odluku o vršenju ovlaštenja organa Grada Mostara u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala, i ona je objavljena u Službenom glasniku Grada Mostara broj 07/12. Odlukom se uređuje način vršenja ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima u kojima ovlasti vrše organi Grada Mostara. Grad Mostar ostvaruje pravo učešća u radu i odlučivanju privrednih društava putem člana skupštine. Imenovanje člana skupštine po Odluci vrši Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Grada Mostara. Imenovanje se daje u pismenoj formi za jednu godinu. Prema naprijed navedenom evidentno je da gradonačelnik ne može vršiti ovlaštenja u privrednim društvima jer imenovanje člana skupštine vrši Gradsko vijeće”, navodi se u saopćenju za javnost Gradske uprave Mostara.

Dodaje se kako izbor i nominiranje kandidata za članove nadzornih odbora obavlja skupština privrednog društva, a konačnu saglasnost daje Gradsko vijeće, dok izbor kandidata za članove uprave privrednog društva s učešćem državnog kapitala obavlja nadzorni odbor u postupku utvrđenom zakonom.

“Grad Mostar već duži niz godina traži i tražio je mišljenje zakonodavaca, nadležnih ministarstava i OHR-a može li gradonačelnik bez Gradskog vijeća imenovati člana skupštine za društva u kojima Grad Mostar vrši ovlaštenja. Sve primljene instrukcije su u smjeru poštovanja važeće Odluke o vršenju ovlaštenja organa Grada Mostara.

Također, Javno pravobranilaštvo Grada Mostara i javni pravobranilac nedvosmisleno je naglasio kako gradonačelnik ne imenuje članove skupština i javnim poduzećima, već da je to na osnovu Statuta Grada Mostara ovlaštenje Gradskog vijeća”, stoji na kraju saopćenja.

Saopćenje je objavljeno, kako se navodi, “u povodu revizorskog izvještaja o poslovanju i organizaciji rada Javnog poduzeća Deponija d.o.o. Mostar, koje je pojavilo u medijima, a u kojem se, između ostalog, ističe kako nije usklađena sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim poduzećima i Odlukom o osnivanju javnog poduzeća za upravljanje komunalnim otpadom, stoji u reviziji ovog poduzeća te da, kako se navodi, osnivač Grad Mostar i gradonačelnik nisu uspostavili organe upravljanja u Društvu: Skupštinu, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju te da, kako revizori navode kako, iako je upoznat s navedenim, osnivač Društva Grad Mostar i gradonačelnik nisu postupili u skladu sa svojom zakonskom obavezom i nije izvršeno imenovanje organa upravljanja u Društvu, kako bi se osigurao nesmetan rad u Društvu”.

(StarMo)