Naslovnica Mostar Grad Mostar: Povlašteni uslovi gradnje u ruralnim područjima

Grad Mostar: Povlašteni uslovi gradnje u ruralnim područjima

163

Mostar — Grad Mostar donio je Odluku o povlaštenim uslovima gradnje i pogodnostima obavljanja djelatnosti u ruralnim područjima Grada Mostara.

Iz Grada su kazali kako je Odluka donesena u cilju ostvarivanja pogodnosti investitorima koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, preradom voća i povrća, skladištenja robe, te zdravstvene djelatnosti sa smještajem za starije osobe ili osobe sa invaliditetom koji na njegovom području započinju izgradnju poslovnog objekta.

Ističe se kako pravo na ostvarenje pogodnosti imaju samostalni poduzetnici i poduzeća koja u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti započinju izgradnju poslovnog objekta, vrše dogradnju postojećih objekata ili uzimaju u zakup poslovni objekt na području Grada Mostara u četvrtoj, petoj i šestoj zoni gradskog građevinskog zemljišta.

“Pogodnosti koje će investitor imati na osnovu ove Odluke odnose se na refundiranje troškova plaćanja taksa i naknada koje su propisane gradskim odlukama i to taksa na svaku istaknutu firmu za period od tri godine od dana izdavanja odobrenja za rad, gradske administrativne takse i naknade koje su propisane Odlukom o gradskim administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi i komunalna naknada za period od tri godine od dana izdavanja odobrenja za rad”, saopšteno je iz Gradske uprave Mostara.

Također, navodi se kako će ovom Odlukom investitor ostvariti pravo na refundaciju naknade po osnovnu prirodnih pogodnosti – renta, a zavisno od broja zaposlenih radnika, u roku od jedne godine od dana dobivanja upotrebne dozvole.

“Od 1 do 10 zaposlenih iznosi 30 posto, od 11 do 30 zaposlenih iznosi 50 posto, od 31 do 50 zaposlenih iznosi 75 posto i preko 50 zaposlenih iznosi 99 posto”, navodi se u saopštenju.

Pogodnost investitorima bit će realizirana kroz refundaciju od strane Grada Mostara, na ime sredstva uplaćenih po osnovu taksi i naknada u toku realizacije investicije.

Iz Grada su još kazali da investitor mora imati najmanje 50 posto stalno zaposlenih s područja Grada Mostara kako bi ostvario pravo na refundaciju sredstava.

Na osnovu utvrđenih kriterija, uvidom na mjestu događaja i na osnovu priloženih dokaza, Komisija Grada Mostara će provjeravati ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na refundaciju uplaćenih taksi i naknada.

Osim ispunjenosti uslova predviđenih Odlukom, iz Grada poručuju kako Komisija ima obavezu putem nadležnih inspekcijskih i drugih organa izvršiti provjeru posluje li investitor u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Oni investitori koji vrše izgradnju ili dogradnju poslovnog objekta pogodnost mogu koristiti u periodu od 18 mjeseci od trenutka dobivanja upotrebne dozvole, a investitori koji obavljanje djelatnosti započinju u iznajmljenom poslovnom prostoru, pogodnost mogu koristiti u periodu od 12 mjeseci od trenutka potpisivanja ugovora o zakupu prostora.

Evidencija o korištenju pogodnosti i nadgledanje primjene ove Odluke u nadležnosti je Službe za privredu Grada Mostara, a jednom godišnje Gradsko vijeće Mostara bit će informirano o realizaciji pogodnosti za investitore i efektima Odluke u vezi porasta broja zaposlenih, naveli su iz Gradske uprave Mostara.

(StarMo)