Naslovnica Mostar Grad Mostar: Izdata Okolišna dozvola za proširenje deponije Uborak-Buđevci

Grad Mostar: Izdata Okolišna dozvola za proširenje deponije Uborak-Buđevci

124
foto: arhiva - ilustracija

Mostar — Federalno ministarstvo turizma i okoliša pozitivno je ocijenilo Studiju o procjeni uticaja na okoliš, te je izdalo okolišnu dozvolu za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada i proširenje deponije JP Deponija Mostar Uborak-Buđevci.

Kako je saopšteno iz Grada Mostara, izrada Studije o procjeni uticaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada za proširenje deponije JP Deponija Mostar Uborak-Buđevci, prvi je korak u realizaciji Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci.

Izradu Studije o procjeni uticaja na okoliš sufinansirao je Fond za zaštitu okoliša FBiH, a nosilac realizacije projekta bila je Služba za komunalne poslove i okoliš.

Vrijednost projekta je 65.988 KM, od čega je Grad Mostar osigurao 40 posto, a Fond za zaštitu okoliša FBiH preostalih 60 posto.

Za izradu Studije na javni poziv javila su se četiri ponuđača, a najpovoljniji ponuđač bio je IG Banja Luka.

Nakon primopredaje Nacrta studije, 14. juna 2021. godine održana je javna rasprava o Nacrtu studije o procjeni uticaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

Na javnoj raspravi je podneseno više primjedbi nevladinih organizacija za izmjenu i dopunu Studije, a veći dio primjedbi je prihvaćen, te je izmijenjena i dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada upućena Federalnom ministarstvu turizma i okoliša na ocjenu i reviziju.

Studija je pozitivno ocijenjena i 8. decembra 2021. godine je izdata Okolišna dozvola za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada i proširenje deponije JP Deponija Mostar Uborak-Buđevci, navode iz Grada Mostar.

(StarMo)