Naslovnica BiH FBIH: Vanjski dug preko 4,6 milijardi KM

FBIH: Vanjski dug preko 4,6 milijardi KM

415

Sarajevo — Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala sa izvještajem o dugu za četvrti kvartal 2019. godine. U ovom periodu je po osnovi vanjskog duga ukupno bilo angažirano 43.474.254,17 KM u više valuta i od više kreditora, a nije potpisan niti jedan novi ugovor po ovoj osnovi.

Na ime glavnice i kamate isplaćeno je ukupno 146.826.231,40 KM (126.271.249,79 KM ili 85,98 posto na otplatu glavnice, a 20.554.981,61 KM ili 14,02 posto na troškove kamate). U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (144.901.324,84 KM) realizacija je u ovom kvartalu iznosila 101,34 posto.

Vanjski dug je na kraju četvrtog kvartala 2019. godine iznosio 4.603.658.308 KM ili 2.633.680.841 dolara. Njegov nominalni iznos, izražen u domaćoj valuti, manji je od duga u proteklom kvartalu za 63.127.067 KM ili za 1,35 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju ovog, u odnosu na podatak s kraja trećeg kvartala, veći za 24.491.636 USD ili 0,94 posto.

Kada je riječ o unutrašnjem dugu, ukupan unutrašnji dug Vlade FBiH je 31.12.2019. iznosio 726.215.404 KM (415.456.463 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 6,2 posto ili 42.327.894 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH 31.12.2019. iznosio je 5.321.601.992 KM ili 3.044.405.182 dolara i manji je nego u prethodnom kvartalu za 29.060.892 KM ili 0,54 posto.

Izvještaj o dugu za četvrti kvartal bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija i upućen Parlamentu FBiH radi informiranja, navodi se u saopćenju Ureda za informiranje Vlade FBiH.

(StarMo)