Naslovnica Život FBIH: Peticija za slobodu kretanja djeci i starima

FBIH: Peticija za slobodu kretanja djeci i starima

175
foto: ilustracija

Sarajevo — Građani Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuli su peticiju kojom zahtijevaju izmjenu naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina.

Do sada je prikupljeno preko četiri hilajde potpisa, a inicijatori ističu kako je navedena naredba neopravdana, neproporcionalna i diskriminatorna.

“Nije sporno da vlast u vrijeme vanrednog stanja /stanja nesreće/ ima ovlaštenja donositi naredbe kojima će se ograničiti ljudska prava i slobode u svrhu zaštite javnog zdravlja i sigurnosti. Međutim, da bi ovakve naredbe bile legitimne i zakonite neophodno je da budu proporcionalne i nediskriminiratorne. Proporcionalnost takvih mjera podrazumijeva da stepen ograničenja ljudskih prava mora biti srazmjeran razlogu i svrsishodnosti takve mjere“, stoji u tekstu Peticije koja se potpisuje “online“ .

U Peticiji se postavlja se pitanje da li djeca potencijalno doprinose širenju epidemije korona virusa u mjeri koja drastično i grubo organičava njihovo osnovno ljudsko pravo, odnosno pravo na slobodu kretanja.

Svjetska zdravstvena organizacija nije izdala niti jednu preporuku koja se odnosi na eventualno tretiranje djece posebnim mjerama.

“Konvencija o pravima djeteta sadržana je u Aneksu I Ustava Bosne i Hercegovine, te ona ima ustavnu snagu i prioritet u primjeni u odnosu na ostale zakone i podzakonske propise”, stoji u peticiji, prenosi Radio Slobodna Evropa.

U obrazloženju koje će biti upućeno Federalnom štabu civilne zaštitese ističe se da bi prava i sloboda djece morala uživati najveći stepen zaštite, čak veći i u odnosu na druge dobne grupe.

Prije nekoliko dana, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pozvalo je entitetske krizne štabove da ujednače pristup prema svim kategorijama stanovnika, odnosno da poštuju Zakon o zabrani diskriminacije spriječe diskriminaciju prema dobnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi prilikom donošenja mjera.

Posebno je navedeno postupanje prema maloljetnicima i osobama starijim od 65 godina.

(StarMo)