Naslovnica BiH FBIH: Penzije iz Budžeta u februaru

FBIH: Penzije iz Budžeta u februaru

648
foto: arhiva - ilustracija

Sarajevo — Od 3. januara Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) postaje budžetski korisnik, te će prva penzija iz federalnog budžeta biti isplaćena u februaru.

Poručeno je to na današnjoj sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji je izrazio saglasnost za donošenje izmjena tri zakona (Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH), čijim će stupanjem na snagu Fond PIO/MIO izgubiti status vanbudžetskog fonda odnosno dobiti status budžetskog korisnika.

“To podrazumijeva da će prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su prihodi ovoga zavoda, od 1. januara 2020. biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH”, obrazložio je članovima Odbora pomoćnik federalne ministrice finansija Alija Aljović, prenosi Fena.

Osim ova tri zakonska propisa, u naredna tri dana će se Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH izjasniti o Prijedlogu budžeta Federacije za narednu godinu, kao i zakonu o njegovom izvršenju.

“Integracija Zavoda PIO/MIO dovela je do činjenica da je budžet za 2020. godinu veći za 2.250.000.000 KM, te on iznosi 4.954.392.401 KM. Samim tim uvećan je ne samo transferni dio budžeta nego i materijalni rashodi s obzirom da će Zavod PIO/MIO u potpunosti preći na finansijsko poslovanje putem Jedinstvenog računa trezora budžeta FBiH”, rekao je Aljović.

Dodaje da je novina u predloženom zakonu o izvršenju budžeta ta da je pri definiranju prioriteta u isplati rashoda sa Jedinstvenog računa Trezora FBiH “isplata penzija svrstana kao drugi prioritet odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga“.

Prema tome, ako se budžet za 2020. godinu na vrijeme usvoji u oba doma Parlamenta, očekuje se da neće biti bilo kakvih kašnjenja i poteškoća u isplati penzija u narednoj godini.

(StarMo)