Naslovnica BiH FBiH: Budžet za 2020. godinu dvostruko veći

FBiH: Budžet za 2020. godinu dvostruko veći

374
foto: arhiva - ilustracija

Sarajevo — Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević potvrdila je danas da budžet Federacije BiH za narednu godinu iznosi 4.954.392.401 KM i veći je za 2.252,5 miliona KM (83 posto) u odnosu na ovogodišnji.

Razlog dvostrukog povećanja je u tome što je novi budžetski korisnik postao Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje.

“Novina u budžetu vezana je za Zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, za čiju je provedbu odnosno novčane egzistencijalne naknade planirano 50 miliona KM”, kazala je Milićević.

Vlada je planirala 20 miliona KM za provedbu zakona o zaštiti porodica sa djecom, koji se trenutno nalazi u formi nacrta, a njegovo donošenje i stupanje na snagu očekuje se 2020. godine.

Za nastavak sufinansiranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mladih ponovo je planirano da se osigura 15 miliona KM.

“Ta sredstva će se udružiti sa sredstvima Union banke što znači da se sa ovom kreditnom linijom doprinijelo ukupnom sniženju kamatnih stopa na prostoru Federacije”, tvrdi Milićević, prenose bh. mediji, koji se pozivaju na Fenu.

Poticaj za poljoprivrednike povećan je za 18,3 miliona KM te iznosi 87 miliona KM.

“Opredjeljenje Vlade je da se konačno nakon toliko godina od završetka rata intenziviraju aktivnosti na implementaciji Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tu svrhu su, dodaje, povećana izdavajanja za sedam miliona KM za raseljene kategorije i izbjeglice”, kazala je Milićević.

Za razliku od ove godine kada je bilo osigurano šest miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova, u 2020. godini predviđeno je 30 miliona KM.

“Ovo je na tragu opredjeljenja da se kroz zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022.godine planira ozbiljnija aktivnost sa međunarodnim finansijskim konsultantima u vezi reforme zdravstvenog sistema”, pojasnila je Milićević.

Transfer nižim nivoima vlasti u ovoj godini je iznosio 18 miliona KM, a naredne godine predviđeno je da iznosi 21 milion KM. Razlog za to je jer su, kako kaže, naredne godine lokalni izbori, te je želja Vlade da se sredstva za niže nivoe vlasti prepoznaju u smjeru poticanja.

Također, planirano je pet miliona KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture.

Sredstva od 115 miliona KM predviđena su za nastavak izgradnje putne infrastrukture.

Petnaest miliona KM trebalo bi biti osigurano za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

Navedeni Prijedlog budžeta za narednu godinu da bi stupio na snagu potrebno je da usvoje oba doma Parlamenta Federacije, te je Vlada FBiH po hitnom postupku uputila ovaj akt u parlamentarnu proceduru.

(StarMo)