Naslovnica BiH Evropski sud: Crkva se mora ukloniti…

Evropski sud: Crkva se mora ukloniti…

377
foto arhiva

Strasbourg — Evropski sud za ljudska prava (ECHR), u slučaju Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, jednoglasno je presudio da je došlo do kršenje člana 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine) iz Evropske konvencije o ljudskima pravima, javljeno je iz ovog suda.

Slučaj se odnosio na crkvu koju je podigla Srpska pravoslavna parohija na zemlji podnositelja zahtjeva nakon što su morali napustiti svoje imanje tokom rata 1992.-95.

Sud je posebno utvrdio da vlasti “ne poštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kada je naloženo potpuno vraćanje zemlje, a navode da vlada nema nikakvo opravdanje zbog neaktivnosti, koje je ozbiljno narušilo imovinska prava podnositelja zahtjeva.

Također je presudio, sa šest glasova za, prema članu 46 (obvezujuća sila i primjena), da je tužena država morala osigurati provedbu dviju odluka u korist podnositelja zahtjeva, uključujući posebno uklanjanje crkve sa zemlje podnositelja najkasnije u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude.

Kao posljedica neuspjeha vlasti da ispoštuju konačne i obvezujuće odluke, podnositelji su pretrpjeli ozbiljno ukidanje svojih imovinskih prava i zbog toga su morali da snose nesrazmjerni i preveliki teret.

Sud je jednoglasno zaključio da je Bosna i Hercegovina prvom podnositelju zahtjeva trebala platiti 5.000 eura i 2.000 eura preostalim podnositeljima zahtjeva na ime materijalne štete, prenosi Fena.

(StarMo)