Naslovnica Mostar Evo ko je gdje vršio dezinfekciju širom Grada Mostara

Evo ko je gdje vršio dezinfekciju širom Grada Mostara

367

Mostar — Naredbom Štaba Civilne zaštite Grada Mostar od 19. marta 2020. godine, Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Mostar, u saradnji sa komunalnim preduzećima Grada Mostara JP „Komos“ d.d. Mostar-u stečaju, JP „Parkovi“ doo Mostar, JP Komunalno doo Mostar, HP Investing doo, Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Mostar izvršili su dezinfekciju javnih površina u Gradu Mostaru.

Dezinfekcija je obavljana mašinski-cisternama, a u dijelovima grada gdje nije to u mogućnosti vršena je ručno sa atomizerima.

Dezinfekcija je rađena od 19. 03. do 29. 03. 2020. godine, javljaju iz Gradske uprave Mostara, Odjela za privredu komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Tom prilikom JP „Komos“ d.d. Mostar-u stečaju, JP Komunalno doo Mostar, HP Investing doo, vršili su dezinfekciju gradskog područja istočno od Bulevara, te područja prigradskih naselja (Donji Vranjevići, Podveležje, Opine, Gnojnice, Vrapčići, Bijelo polje, Drežnica, Buna-Podpetak, Gubavica, Pijesci).

Dezinfekciju u prigradskim naseljima Blagaj, Kosor, Kosorska glavica, Malo polje, vršilo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Blagaj.

U dijelu grada zapadno od Bulevara dezinfekciju je vršilo JP „Parkovi“ Mostar, te područja prigradskih naselja Rodoč, Jasenica, Vrda, Ulog, Baćevići.

Dezinfekcija u dijelu grada Panjevina, Đikovina, Ilići, Cim, u kojima je otežano vršenje dezinfekcije mašinski-cisternama, dezinfekcija će se vršiti atomizerima.

Dezinfekciju u naselju Buna vršilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Buna.

Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar izvršila je dezinfekciju područja Španski trg, Šetalište, plato Gradske vijećnice, plato Doma zdravlja, plato autobuske i željezničke stanica.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su rukovodioci navedenih pravnih lica, te su navedeni dostavili izvještaje o izvršenoj dezinfekciji Odjelu za privredu komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara, navodi se u saopštenju.

(StarMo)