Naslovnica BiH Eslick: Korupcija, politička podobnost, loše poslovno okruženje…

Eslick: Korupcija, politička podobnost, loše poslovno okruženje…

381

Sarajevo — Korupcija, politička podobnost i loše poslovno okruženje doveli su do svojevrsne besperspektivnosti. Posljedica toga je da mladi ljudi odlaze iz zemlje tražeći bolje životne mogućnosti, istakla je Nency Eslick, direktorica misije USAID-a u BiH tokom obraćanja na konferenciji „Zemlja za mlade? – Istraživanje budućnosti BiH“ koja je u petak organizovana povodom završetka rada USAID-ovog Projekta MASURE BiH.

Na konferenciji su prikazani rezultati istraživanja u oblastima korupcije, zapošljavanja, pokretanja biznisa, položaju mladih žena u bh. društvu i tržištu rada, a sve je objedinjeno u naučne radove predstavljene tokom konferencije.

Kako je istakla Nancy Eslick, direktorica misije USAID-a u BiH, procenat nezaposlenosti veći od 50% jedan je od najvećih izazova u zemlji, posebno za mlade koji ističu konstantan nedostatak radnih mjesta kao jedan od razloga napuštanja zemlje.

Prema rezultatima istraživanja, mjere koje bi trebale doprinijeti kreiranju povoljnijeg ambijenta za život u BiH, posebno mladih i doprinijeti njihovom ostanku u BiH su suzbijanje korupcije i nepotizma, unaprjeđenje javnih usluga i obrazovanja, dostupnije srednje i visoko obrazovanje ženama i smanjenje rodnih razlika na tržištu, veća dostupnost informacija o preduzetništvu i mogućnostima pokretanja biznisa.

Tokom konferencije su organizovane su i tri panel diskusije s fokusom na izazove s kojima se susreću mladi u BiH: 1) Korupcija, nizak kvalitet javnih usluga, i odlazak mladih iz BiH; 2) Tržište rada i mogućnosti zapošljavanja mladih u BiH; i 3) Opredijeljenost i prilike za preduzetništvo mladih u BiH.

Prisutnima se obratila Nancy J. Eslick, direktorica Misije USAID-a u BiH, Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, Meldina Kokorovic-Jukan, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Tuzli i Dario Jovanović, direktor Koalicije „Pod lupom“.

MEASURE-BIH je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji je proteklih 5 godina radio na izgradnji kapaciteta USAID-a za monitoring i evaluaciju, odnosno procjenu uticaja njegovih razvojnih projekata.

Izgradnja lokalnih kapaciteta za društvena istraživanja i evaluacije, kao jedan od rezultata projekta, rezultirao je uspostavljanjem Research Fellows Programa, pokrenutog 2015. godine i sprovedenog u saradnji sa međunarodno priznatim Institutom evaluatora pri Claremont Graduate Unvierzitetu, Kalifornija.

U Programu je učestvovalo 67 odabranih istraživača iz oblasti ekonomije, prava, javnih politika, zdravstva, sociologije i psihologije. Od osnivanja pa do danas, renomirani profesori sa prestižnih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama održali su preko 800 sati obuke, a BiH je ovim postala prva zemlja u regionu, pa i šire, sa grupom od 29 evaluatora, certificiranih od strane međunarodno priznatog Instituta evaluatora.

(StarMo)