Naslovnica Mostar EP HZHB: Umanjeni i prihodi i rashodi zbog Aluminija

EP HZHB: Umanjeni i prihodi i rashodi zbog Aluminija

398

Mostar — U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg ­Bosne d.d. Mostar u utorak je održana 38. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnog kapitala BiH, saopšteno je iz EP BiH.

Na Skupštini je velikom većinom glasova usvojen Rebalansa plana poslovanja za 2019. godinu. Izvršni direktor za Ekonomske poslove, Anto Tutiš dao je detaljno obrazloženje Rebalansa plana poslovanja istakavši da je do revidiranja plana došlo zbog izmijenjenih okolnosti poslovanja tokom godine, koje su nastupile nakon izrade i usvajanja Plana poslovanja Društva, te uravnoteženja zadatih ciljeva s dosadašnjim ostvarenjima.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2019. godinu rađen je na osnovu ostvarenja elektroenergetskog bilansa za period januar-juni i procjene ostvarenja elektroenergetskog bilansa do kraja godine, te dostavljenih radnih prijedloga svih organizacionih dijelova Društva, s obrazloženjima izmjena planiranih veličina, a koja se odnose na rebalans elektroenergetskog bilansa za 2019.; rebalans preuzimanja, fakturiranja i naplate električne energije; rebalans prihoda i rashoda: rebalans rashoda-troškova poslovanja i rebalans investicionih ulaganja za 2019. godinu.

U prvom polugodištu elektrane su ostvarile proizvodnju za 33,32 % veću od planirane polugodišnje proizvodnje, zbog vrlo povoljne hidrološke situacije, ali i potpisivanja Ugovora o saradnji s Elektroprivredom Republike Srpske a.d. Trebinje. Rebalansom elektorenergetskog bilansa za 2019. godinu ukupna proizvodnja električne energije povećana je za 671,4 GWh ili za 36,08 % više od planirane.

Ukupan prihod EPHZHB-a Rebalansom je umanjen za 6,8 %, a na smanjenje prihoda utjecao je i prestanak isporuke električne energije Aluminiju d.d. Mostar. Tom kupcu od 17. juna 2019. godine prestala je isporuka električne energije, što direktno utječe na smanjenje ukupnih prihoda u iznosu od 85 miliona KM. Prestanak isporuke električne energije Aluminiju direktno utječe i na rashode koji su umanjeni za 10,9 %, kao i na planiranu nabavku elelktrične energije koja je umanjena za 32,6 %. Proporcionalno smanjenju troškova nabavke električne energije, smanjeni su i troškovi prenosa električne energije.

Na tosnovu povećanja proizvodnje električne energije u hidroelektranama EPHZHB-a, izvršeno je usklađivanje naknada za vodoprivredu i doprinosa za hidroakumulaciju koje su povećane za 23 %.

Iznos planiranih investicija Rebalansom plana povećan za 14,9 %, ali za realizaciju planiranih investicija najveći problem je dug proces njihove realizacije, predviđenih zakonskih rokova prema Zakonu o javnim nabavkama, javili su iz EP HZ HB.

(StarMo)