Naslovnica Mostar Dvije odluke Vlade FBIH o Koridoru 5C oko Mostara

Dvije odluke Vlade FBIH o Koridoru 5C oko Mostara

393

Sarajevo — Vlada FBiH utvrdila je da je izgradnja dionice autoceste Mostar Sjever – Mostar Jug na Koridoru Vc u dužini od 15,4 kilometra od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Korisnik eksproprijacije nekretnina je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, kojem je naloženo da pokrene ovaj postupak, saopšteno je iz Vlade FBIH.

Utvrđeno je i da je izgradnja dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc u dužini od 12 km od javnog interesa za Federaciju BiH i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije.

Sredstva za realizaciju ovih odluka osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, u skladu s Trogodišnjim planom poslovanja za period 2019. – 2021. godina.

Federalna vlada dala je saglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra u katastarskim općinama Gnojnice, Ortiješ i Kosor za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro. Davanjem na korištenje ovih zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, stoji u saopštenju.

(StarMo)