Naslovnica BiH Dvije nove naredbe Štaba CZ FBIH

Dvije nove naredbe Štaba CZ FBIH

359
foto: ilustracija

Sarajevo — Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) na današnjoj sjednici naredio je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor i zabrani kretanja u trajanju od 14 dana za osobe koje su u BiH ušle na nekom od graničnih prijelaza na području FBiH prije stavljanja van snage naredbi po kojima su te mjere izrečene.

Federalni sanitarni inspektor, do ukidanja tih mjera, bio je obavezan da svim osobama koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu izrekne rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.

Na jučerašnjoj sjednici FŠCZ je stavio van snage naredbe koje su regulisale tu oblast a naredbom donijetom na današnjoj sjednici Federalna uprava za inspekcijske poslove utvrdit će proceduru kako bi bila stavljena van snage već izdata rješenja o izolaciji za osobe koje su ušla u BiH na nekom od graničnih prijelaza na području FBiH.

Na današnjoj sjednici stavljena je van snage i naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.

Sve donijete naredbe stupaju na snagu danom donošenja, saopšteno je iz FŠCZ.

(StarMo)