Naslovnica BiH Doveden u pitanje rad univerziteta i početak nastave

Doveden u pitanje rad univerziteta i početak nastave

624

Mostar — Rasprava o modelu angažovanja spoljnih saradnika u nastavnom procesu kao i način isplata ugovora po osnovu izrade domaćih i međunarodnih projekata na javnim univerzitetima u FBiH bile su teme današnje vanredne sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine održane na Univerzitetu u Sarajevu, kojom je predsjedavao rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković.

Istaknuto je da su univerziteti primorani plaćati poreze od npr. 60 posto za angažovanje spoljnih saradnika dok bi poreska osnovica za njihovo angažovanje trebala da bude oko 20 posto.

Rektor Univerziteta u Zenici i predsjedavajući Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine Jusuf Duraković istakao je na pres konferenciji nakon sjednice da postojeća situacija dovodi do nemogućnosti bavljenja naučno-istraživačkim radom te neučestvovanjem u međunarodnim projektima.

“Sve te i brojne druge aktivnosti dovode u pitanje organizaciju nastavnog procesa, prohodnost nastavnika i studenata na univerzitetima. Nemoguće je eksperta, uglednog profesora npr. iz Sarajeva dovesti u Zenicu da održi nastavu”, kazao je Duraković, prenose bh. portali, pozivajući se na Fenu.

On je naveo da se od univerziteta traži da spoljne saradnike koji su na birou prime u stalni radni odnos a, s druge strane, osnivači vlade kantona to ne dozvoljavaju jer nemaju sredstava.

Tako su, dodao je, univerziteti prisiljeni angažovati ljude zbog studijskih programa, ali nema potrebe za stalnim angažmanom jer nema fonda sati. Također se susreću i sa problematikom angažmana penzionera.

Poreska uprava Federacije kroz inspekcijske nadzore, smatraju rektori, zanemaruje zakone o visokom obrazovanju koji su u nadležnosti kantona.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, između ostalog, kazao je da u saradnji sa osnivačima a to su vlade kantona te federalnim nadležnim ministarstvima treba iznaći adekvatno rješenje kako ne bi dolazilo do višemilonskih kazni.

Primjera radi, Univerzitet u Tuzli koji većinom angažuje spoljne saradnike na Medicinskom fakultetu koji su zaposleni na Kliničkom centru po osnovu poreza trebao bi da plati oko 13 miliona KM.

Rektor UNSA smatra da treba sačuvati univerzitete od ozbiljne štete.

“Ne mogu se plaćati puni iznosi za saradnike koji su uposlenici u nekim drugim firmama, univerzitetima gdje im se već uplaćuje porez. Ne može se za jednog čovjeka iz dvije institucije plaćati porez”, podvukao je Škrijelj.

Postojeća situacija, kako je naglašeno, dovodi u pitanje i početak nastave na pojedinim univerzitetima.

(StarMo)