Naslovnica Mostar Danas zasjeda Skupština HNK

Danas zasjeda Skupština HNK

401
foto: arhiva - ilustracija

Mostar — Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona biće održana danas.

Početak rada Skupštine je zakazan za 11 sati.

Kolegij Skupštine je utvrdio sljedeći Dnevni red:

1. Zastupnička pitanja,
2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak),
3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak),
4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskih službenicima HNŽ/K (skraćeni postupak),
5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ/K za 2019. godinu (skraćeni postupak),
6. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova stalnih radnih tijela Skupštine Hercegovačko – neretvanske županije/kantona,
7. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Hercegovačko – neretvanske županije/kantona
8. Izvještaj o radu Županijskog/Kantonalnog javnog pravobraniteljstva HNŽ/K za 2018. godinu,
9. Odluka o usvajanju Izvješća Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNŽ/K iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ/K za 2018. godinu.

Skupština HNK nije zasjedala duže vriejme zbog političkih nesuglasica između HDZ BiH i SDA.

(StarMo)